xxxxx x

Aktuality

Odměna žákům za sběr papíru - výlet Vyškov 27. 5.

IPS Vyškov 8. B - 26. 5.

Kouzelní Reno v ŠD - 25. 5. náhradní termín

Volejbal dívky - 25. 5. okresní kolo

Testování žáků 9. tříd - náhradní termín 24. a 26. 5.

Běh o perníkové srdce v ŠD - středa 18. 5. od 15:30

Testování žáků 9. tříd Čj, M - středa 18. 5. a pátek 20. 5.

IPS Vyškov 8. A - úterý 17. 5. 2022

Exkurze 4. tříd - Brno, úterý 17. 5.

Fotografování tříd - čtvrtek 5. 5. 2022

Kouzelník Reno v ŠD - středa 4. 5. 2022

Jarní sběr papíru:

středa 27. 4. odpoledne

čtvrtek 28. 4. dopoledne

Pedagogická rada - pondělí 25. 4. 2022

V pondělí 11. 4. 2022 od 15:30 proběhne v naší škole konzultační den rodičů s pedagogy.

Anketa 3

Adresa školy


Základní škola Bučovice 710.
příspěvková organizace
Školní 710, 685 01 Bučovice

telefon: +420 517 383 118
info@zs710.eu

NextGenerationEU

Fotogalerie

Návštěvnost

TOPlist

Ve středu 25. 5. 2022 se ve Vyškově konal okresní turnaj starších žákyň ve volejbalu dívek. K tomuto turnaji se přihlásilo celkově jedenáct týmů ze základních škol okresu a v kvalitní herní úrovni všech týmů si naše dívky nevedly vůbec špatně. Ve skupině nejprve remizovaly s družstvem ZŠ Tyršova Slavkov u Brna, poté zaváhaly a prohrály se soutěžními volejbalistkami z Křenovic a nakonec porazily družstvo domácích ZŠ Letní Pole. Ve své herní skupině se tak naše dívky umístily na druhém místě a nepostoupily do finálové části, kde se již bojovalo o medaile.

Vedení školy gratuluje dívkám k tomuto pěknému umístění a děkuje za úspěšnou reprezentaci naší školy.

Turnaj volejbal

Petrov, brněnský drak, brněnské kolo, stará radnice i temná zákoutí kasemat na Špilberku navštívili žáci čtvrtých tříd v úterý 17. 5. I když nám počasí moc nepřálo, splnili jsme plánovaný program na výbornou. Přijeli jsme sice mokří, ale plni zážitků. Už se těšíme na další výlet.

J. Páclová, J. Janášová, B. Šušlíková
Více foto na FB školy

Exkurze Brno

V pátek 20. května 2022 družina Lvíčků nocovala v bučovickém Domě dětí a mládeže. Zahájili jsme hledáním pokladu v lesoparku. Po nalezení pokladu jsme se posilnili vlastnoručně opečenými špekáčky. Potom probíhala jedna soutěž za druhou a na závěr jsme si uspořádali diskotéku. V sobotu ráno po snídani odcházely děti domů spokojené a plné zážitků.

Miriam Břínková, vychovatelka ŠD
Více foto na FB školy

Nocování lvíčků

Středa 18. května. Obyčejný slunečný den. Obyčejný? Ne. Na Základní škole 710 uspořádaly paní vychovatelky pro děti ze školní družiny a jejich rodiče „ Běh o perníkové srdce“. Po zaregistrování téměř 140 závodníků se za mohutného povzbuzování postavila na start první dvojice – rodič (dědeček, teta, bratr) a dítě. Mimo hlavní disciplínu se děti mohly zabavit na přichystaných atrakcích – bowling, kroket, skákání v pytlích, házení na šaška a dalších, nebo si zahrát kopanou. Následovalo vyhodnocení závodu, při kterém byli odměněni všichni účastníci. Děti si kromě „srdce z perníku“ odnesly i další drobnosti a všichni si určitě pochutnali na opečeném špekáčku. Pochvala patří všem rodičům i dětem, kteří se přišli pobavit a zasportovat si. Všichni běželi s plným nasazením a za to jim patří náš obdiv. Celá akce by se nemohla uskutečnit bez pomoci a podpory vedení naší školy, kolegyň a pana školníka, kteří přispěli velkým dílem ke zdaru naší akce. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a za rok snad NAVIDĚNOU.

Vychovatelky ŠD - Ilona Frýželková, Jana Bořecká, Miriam Břínková, Jitka Matušková
Více foto na FB školy.

Perníkové srdce

Perníkové srdce

V pátek 29.dubna 2022 proběhl ve školních družinách rej čarodějnic. Všichni zúčastnění si odpoledne náramně užili.

Foto: vychovatelky školních družin
Čarodějky

V pátek 1. dubna a v sobotu 2. dubna 2022 proběhl na Základní škole Bučovice 710 zápis žáků do 1. třídy opět prezenční formou.

Snažili jsme se po dvouleté přestávce, kdy zápis probíhal distančně bez osobní přítomnosti dětí vytvořit důstojné a příjemné prostředí, které podpoří důležitost tohoto dne pro rodiče a jejich budoucí školáky. Za úroveň a didaktickou správnou úkolů zodpovídaly zapisující učitelky 1. stupně. S ostatními, převážně organizačními záležitostmi, vypomohli ochotní kolegové - vychovatelky školní družiny, pedagogové 2. stupně, asistenti pedagoga i starší žáci.  Doufáme, že naše společné úsilí zanechá pěknou vzpomínku na zápis vašeho dítěte do 1. třídy.

Ředitel školy oznamuje rodičům, že všechny děti, které se zúčastnily zápisu ve vypsaném termínu, jsou přijaty do 1. ročníku na naši školu od 1. 9. 2022. Rozhodnutí o přijetí bude předáno na společné schůzce rodičů na začátku června.

Vedení školy děkuje pedagogům za jejich práci a rodičům za důvěru a respektování našich požadavků.

Na vás milí prvňáci se již nyní těšíme. Byli jste moc šikovní.
Na Základní školu Bučovice 710 bylo zapsáno 52 dětí

Fotky ze zápisu si můžete prohlédnout na FB školy
Zápis

Zápis