xxxxx x

Aktuality

Vážení rodiče a žáci,
tento týden neproběhne podzimní sběrová akce papíru z důvodu uzavření základních škol dle nařízení MŠMT.
Vedení školy ZŠ Bučovice 710

Příští týden ve středu 14. 10. odpoledne a ve čtvrtek 15. 10. ráno proběhne podzimní sběrová akce papíru.
Kontejnery na papír budou přistaveny na autobusové točně u školy. Jedná se o sběr smíšeného papíru, proto vás žádáme, abyste nevozili velké množství kartonů a krabic, raději noviny, časopisy a letáky.
Předem děkujeme za přispění. Nejlepší sběrači budou odměněni.

Školní ples 10.1.2020 - ODJEZD AUTOBUSU

Odjezd autobusu na školní ples do Nesovic je v 18:00 z parkoviště od motelu Arkáda se zastávkami ve Vícemilicích a Nevojicích.

Návrat zpět v 1:30 z Nesovic.

ESS Klubíčko zahajuje 12. 11. 2019 v 16:00, skupina C, D.

ESS Klubíčko zahajuje 5.11.2019 v 16:00, skupina A, B.

INFO KLUBÍČKO - Vážení rodiče, letošní cena materiálů pro přípravu předškoláků je 435 Kč. Materiály můžete zakoupit na DOD 20.10.2019 na úvodní schůzce Klubíčka. Přihlášky zasílejte průběžně, nejlépe do 21.10. 2019. Poslední termín pro přijetí přihlášky je 25. 10. 2019. Počet míst ve skupinách je omezen.

Podzimní sběr papíru

Podzimní sběr papíru bude probíhat v úterý 8. 10. od ranních hodin do středy 9. 10. odpoledne. V tomto čase bude přistaven kontejner v prostoru autobusové točny před školou.
Předem děkujeme všem rodičům a žákům za aktivní účast na této školní akci.

Oslavy 70. výročí založení Základní školy 710 - pátek 27.9.2019 od 16:00 bohatý kulturní program. Sobota 28.9.2019 od 9:00 do 11:00 možnost prohlídky školy. Srdečně zveme všechny bývalé zaměstnance i absolventy školy!

Pozor! V souvislosti s oslavami bude v pátek 27.9. upravená výuka: 1. stupeň 11:15, 2. stupeň 12:10. Provoz ŠD do 14:00. Děkujeme za pochopení.

Zahájení školního roku 2019/2020 -  pondělí 2.9.2019 před budovou školy.

Žáci 2. -9. tříd v 8:00

Žáci 1. tříd v 8:30

!Úterý 4. 6. 2019 v 16:00, budova ZŠ 710 - vestibul, 1. patro!

Anketa 3

Od září 2017 budou v rámci projektu Mléko do škol žákům distribuovány neochucená mléka.
 

Adresa školy


Základní škola Bučovice 710.
příspěvková organizace
Školní 710, 685 01 Bučovice

telefon: +420 517 383 118
info@zs710.eu

Fotogalerie

Návštěvnost

TOPlist

Vážení rodiče,

potvrzení o ošetřování člena rodiny si můžete vyzvednout v pracovní dny od 8.00 - 11.00 v kanceláři školy za dodržení všech bezpečnostních opatření.

Aleš Navrátil, ředitel školy

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínu od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020 a to bez osobní přítomnosti dětí ve škole!!!

Více zde...

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření: Více zde...

V neděli 19. ledna 2020 odjelo 37 páťáků ze ZŠ Bučovice 710 do Osvětiman, aby v pěkném prostředí penzionu Malovaný prožili týden se svými spolužáky a učiteli.

Hlavním cílem bylo děti naučit lyžovat nebo se v lyžování zdokonalit a bezpečně se pohybovat na svahu. Po celý týden nás provázelo pěkné počasí, výborné sněhové podmínky, skvělá nálada. Kromě dopoledního a odpoledního lyžování se žákům líbily společné večery – soutěže, společenské hry, diskotéka …

Ve čtvrtek odpoledne žáky čekal slalom. Bez pádu se všem podařilo absolvovat jízdu mezi brankami. V kategorii začátečníci obsadil 1. místo Adam Šlampa 5.B; 2. místo Tomáš Reichman 5.B; 3. místo Matyáš Capita 5.A.

V kategorii pokročilí obsadil 1. místo David Prokop 5.B; 2. místo Jakub Rokos  5.A; 3. místo Eliška Zálesáková  5.B.

Hodnocení některých žáků:

Vůbec jsem si to tak nepředstavoval. Bylo to tak super, jel bych tam hned znovu.     Ondra

Bylo to super, vůbec jsem nevěřil, že bych dokázal sjet na lyžích takový velký kopec. V penzionu byly krásné pokoje a úžasně tam vařili. Prostě to bylo super a mám spoustu skvělých zážitků.    Tomáš

Moc se mi tam líbilo, ten nádherně malovaný nábytek na pokojích. Hodně mě bavilo lyžování a vůbec jsem nevěřila, že sjedu takový kopec.      Svetlana

Bylo to super. Pokoj, jídelna, sjezdovka – prostě všechno. Bylo to prostě nej, nej, nej !!!      Terka

Na škole v přírodě se mi velmi líbilo. Učitelé nás naučili dobře lyžovat, několikrát jsem sjel celý kopec bez pádu. Jídlo mi chutnalo, program mi vyhovoval. Když to shrnu, tak pobyt byl velmi příjemný a dávám zimní škole v přírodě 5 hnězdiček.       Vojta

Moc se mi tam líbilo, dobře jsem si zalyžovala. Pokoje byly velké a luxusně zařízené, na jídle jsem si vždy dost pochutnala. Mohli jsme lyžovat někdy i ve dvojicích. To bylo super! Jsem ráda za svoje spolužáky, že se naučili lyžovat. Teď se mnou budou moci jen v šesté třídě na výběrový lyžařský kurz. Hodně se mi líbily i večerní programy. Super hry, diskotéka, pěvecká soutěž. Super byl i odpočinek ve „wirpůlce“. Klidně bych tam byla i dva týdny. Ale to by nešlo, člověk se někdy musí něco naučit. Proto je tu pro nás škola.       Eliška

Poděkování patří i všem pedagogům: Mgr.Kotrbové, p. vych. Frýželkové, Mgr.Nevolemu a Bc.Volcovi.

Bez nich by to nešlo.                                                                           Mgr.Hana Kosová, vedoucí ZŠP

Zimní škola

My, kteří máme již dětství za sebou, pamatujeme tento knižní svátek. Poprvé se Měsíc knihy začal psát v roce 1955. Po sametové revoluci v roce 1989 nastalo mnoho změn a mezi děti i veřejnost začala pronikat vizuální a elektronická média. Měsíc knihy byl přejmenován na Měsíc knihy a internetu. Obava, že kniha přestane být společníkem mládeže byla zbytečná.  Kdy začít číst knihy s dětmi?  Nejlépe už v předškolním věku, kdy čtenář je rodič nebo p. učitelka a dítě posluchač, tato role se změní nástupem dítěte do školy, kdy se v 1. třídě dítě stává čtenářem. Aby čtení bylo plynulé a uvědomělé je potřeba tuto schopnost a dovednost dále rozvíjet. Čtením obohacujeme slovní zásobu, rozvíjíme komunikační dovednosti, dětskou fantazii a představivost. Pomáháme spisovnému jazyku, správné výslovnosti a artikulaci.

Žáci 2. A třídy se v měsíci září pustili do společného třídního projektu  nazvaného ,, Čtenářský strom“, kde ke čtení knih připojili vystoupení formou vyprávění, přednesu o dané přečtené knize, kdy s jejím převyprávěným obsahem seznamují své spolužáky a paní učitelku. Za každou přečtenou a odprezentovanou knihu dostanou jablko, které přidají na strom čtenáře. Tato činnost se stala běžnou součástí našich hodin čtení v průběhu celého pololetí. A jak to dopadlo? V pololetí jsme projekt vyhodnotili. Z celkového počtu 18 žáků se zapojilo 16 dětí. Diplom nejpilnějšího čtenáře získalo 8 dětí s největším počtem přečtených knih, který se pohyboval v rozmezí 20 -  7knih, zbývající část se pohybovala kolem 6 – 1knihy. Mezi nejpilnějšího čtenáře patří Matěj Hrubý, Eva Filípková, Martin Horáček, Anežka Julie Horáčková, Aneta Mrskošová, Tereza Drápalová, Ema Rotreklová, Matyáš Holek. Co mne však velice těší, že v 2. pololetí se do projektu zapojila celá třída a to s ještě větším nasazením. Jak to dopadne, uvidíme na konci školního roku. Co je však důležité, že číst nás baví a máme čtení rádi, ale také to, že mnozí překonali obavy a ostych z prezentace, ukázali co v nich je…. Jiní se zase naučili naslouchat kamarádům a vzájemně se respektovat.

Třídní učitelka 2. A, Mgr. Martina Berčáková

Březen měsíc knihy

Opět dva týdny v měsíci únoru strávili žáci ZŠ 710 v Beskydech ve středisku Soláň na lyžařských kurzech. Jako každý rok byly skvělé lyžařské podmínky, dobré počasí s mrazem, vichrem i sluníčkem a výborné zázemí na chatě Soláňce, které zaručovaly vše pro ideální výcvik lyžařských začátečníků a zdokonalení těch pokročilých. I úplní začátečníci dokázali na konci kurzu zdolat bezpečně závodní svah, jezdit na vleku a zúčastnit se závěrečných závodů. Pocit úspěchu a radosti z lyžování byl pro všechny velkou odměnou. Každý den byl zahájen rozcvičkou a zakončen zábavným večerem se soutěžemi, tancem a spoustou legrace. Mezi žáky se vytvořila nová kamarádství a spousta z nich se už těší na příští rok, aby tuto jedinečnou akci mohli zažít znovu.

Více foto na facebooku ZŠ 710                                                                  Mgr. Jiří Soustružník

Hory 2020