Pro předškoláky

Den otevřených dveří na ZŠ Bučovice 710 – letošní téma Máme rádi zvířata

Tisk PDF

Tradiční Den otevřených dveří pro budoucí školáky a rodiče proběhl v neděli 15. 10. 2023. Pro děti i jejich rodiče byl připraven zajímavý zážitkový program. Děti nejdříve navštívily edukativní pracovní dílny s činnostním učením a informacemi o předškolní přípravě Klubíčko. Program připravily učitelky prvního stupně. Poté následovala prohlídka školy a prezentace odborných učeben školy, který měli v režii učitelé druhého stupně. Užily si děti i jejich doprovod, v každé učebně je čekalo plnění drobných, zábavných úkolů. Interaktivní zábava v učebně informatiky a angličtině, skládání map v zeměpise, jednoduché pokusy v chemii, práce s mikroskopy v přírodopise a překonávání překážek v tělocvičně. Děti ani jejich rodiče se během odpoledne nezastavili, proto s vděkem přijali i malé posezení v improvizované kavárně. Vychovatelky ŠD i zde připravily doprovodný program pro děti. Rodiče tak mohli v klidu pohovořit s pedagogy a vedením školy.
Vážení kolegové, děkujeme za přípravu programu, podzimní výzdobu školy a starost o děti i rodiče v průběhu nedělního odpoledne.
Milí rodiče, děkujeme za návštěvu a těšíme se na Vaše děti a vzájemnou spolupráci v dalších letech.

Mgr. Marie Kotrbová, zástupce ředitele pro 1. stupeň
Další fotografie na FB školy.Den otevřených dveří

Klubíčko 2023

Tisk PDF

KlubíčkoPřihlášku na Klubíčko najdete v Dokumentech ke stažení.

Den otevřených dveří

Tisk PDF

Milí předškoláci, maminky, tatínci, babičky, dědečci,...... přijďte se k nám podívat na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Těšíme se na Vás 15.října 2023 ve 13.00.

Vaše "Sedmsetdesítka"
Škola hrou

Zápis do 1. ročníku

Tisk PDF

Zápis do 1. ročníku

Den dětí pro MŠ 2022

Tisk PDF

Dnes proběhl na školním hřišti den dětí pro mateřské školy. Děti si vyzkoušely plno zajímavých her ve spolupráci s našimi deváťáky. Už se na některé těšíme v příštím roce v první třídě. Děkujeme i paním učitelkám z mateřských škol za aktivní účast a spolupráci na naší akci.

Mgr. Aleš Navrátil
Více foto na FB školy

Den dětí