xxxxx x

Aktuality

Konzultační den pro rodiče - pondělí 18.3.2019, od 15:00 do 16:30.

Školní ples ZŠ 710 sál Nesovice, pátek 11. 1. 2019. Zahájení plesu v 19:00. Odjezd autobusu od hotelu Arkáda v 18:30, zastávky Vícemilice, Nevojice. Odjezd zpět v 1:30.

Klubíčko! Skupina A začíná v úterý 6. 11. v 16:00. Skupina B začíná 13. 11. v 16:00. Rozdělení dětí   hledejte v záložce Pro předškoláky. Platby materiálů na první lekci od 15:30 do 16:00. Těšíme se na Vás.

Sběrová akce papíru. Začátek - středa od 13:00. Konec - čtvrtek do 14:30

Neděle 21.10.2018 ve 14:00 - Den otevřených dveří pro předškoláky a jejich rodiče. Tvořivé dílny pro děti, setkání s vedením školy a informace o Edukativních předškolních skupinách.

Projekt Ovoce do škol se v tomto školním roce rozšiřuje o mléko pro všechny žáky 1. až 9. tříd.


Anketa 3

Od září 2017 budou v rámci projektu Mléko do škol žákům distribuovány neochucená mléka.
 

Adresa školy


Základní škola Bučovice 710.
příspěvková organizace
Školní 710, 685 01 Bučovice

telefon: +420 517 383 118
zsbuc710@infos.cz

Fotogalerie

Návštěvnost

TOPlist

Pro předškoláky

Zápis do 1. ročníku

Tisk PDF

Zápis 2019

Informace k zápisu do první třídy

Tisk PDF

INFORMACE K ZÁPISU DO PRVNÍ TŘÍDY

TERMÍN

 • PÁTEK                  5. dubna 2019                  15.00-18.00
 • SOBOTA               6. dubna 2019                    9.00-11.00

v budově školy/1.poschodí vpravo/ – samotný zápis může trvat cca 15-20 minut

DOKLADY K ZÁPISU

 • Rodný list
 • Občanský průkaz zákonného zástupce
 • U cizích státních příslušníků – pas

KRITÉRIA PŘIJETÍ

 • Dítě má k 1. 9. 2019 šest let
 • Dítě s odloženou povinnou školní docházkou v loňském roce se může znovu zúčastnit zápisu nebo předá škole zprávu o nástupu dítěte do první třídy
 • Zákonní zástupci mají zájem o umístění dítěte na naší škole
 • Dítě má pět let, ale splňuje následující podmínky pro předčasné zaškolení:

a)      Dítě narozené v období od září do konce prosince – zákonný zástupce předloží doporučující rozhodnutí školského poradenského zařízení (např. PPP Vyškov)

b)       Dítě narozené od ledna do konce června – zákonný zástupce předloží doporučující vyjádření školského poradenského pracoviště a odborného lékaře (pediatr)

PRŮBĚH ZÁPISU

 • Jedná se o povídání dítěte s paní učitelkou, během kterého plní jednoduché úkoly, přednese básničku nebo zazpívá písničku, vyplní jednoduchý pracovní list
 • Dítě by mělo umět pozdravit, představit se, říci kde bydlí, jména svých nejbližších, odpoutat se od rodičů při plnění samostatné práce – při tom je sledována sociální zralost dítěte a kvalita mluveného projevu
 • Při psaní, kreslení, či vybarvování je sledována laterita (pravák, levák), držení psacího náčiní, přítlak apod.

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

 • Pokud nejste přesvědčeni o školní vyspělosti svého dítěte nebo vás na ni upozorni učitel MŠ nebo lékař

POSTUP

a)      Odklad školní docházky vyřizuje zákonný zástupce dítěte

b)      Dostaví se s dítětem k zápisu

c)       Po konzultaci se zapisujícím učitelem požádá o posouzení a doporučení odkladu u dětského lékaře nebo klinického logopeda a příslušné pedagogicko-psychologické zařízení (PPP Vyškov)

d)      Nejpozději do 31. 5. 2019 předá obě doporučení /PPP Vyškov a odborný lékař/ vedení školy.

e)      V případě potřeby Vám u zápisu vše vysvětlíme a poradíme

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ

 • Vydáno do 30 dnů po zápisu

ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ

 • Vydáno do 30 dnů od zahájení správního řízení

ODVOLÁNÍ

Po doručení Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání je možné podat odvolání do 15 dnů od doručení ke Krajskému úřadu prostřednictvím školy.

 

Těšíme se na setkání.


Od Pohádky k Vědě – Den otevřených dveří na ZŠ Bučovice 710

Tisk PDF

Tradiční Den otevřených dveří pro budoucí školáky a rodiče proběhl v neděli 21. 10. 2018. Pro děti i jejich rodiče byl opět připraven zajímavý program. Děti nejdříve navštívily pohádkové dílny. Letos na ně čekala zvířátka v pohádkách, písničkách a výtvarných činnostech. Poté přešly do náročnější dílny zeměpisné. Putovaly do Jižní Ameriky a na chvíli se staly Indiány. Závěr byl skutečně vědecký. V přírodovědné dílně děti pracovaly s mikroskopy, prováděly jednoduché pokusy a řešily úkoly, které vyžadovaly „míti Filipa“. Za svou snahu získaly maličkost do bříška, výrobek na památku a dárek ze školní tomboly, který si sami vylosovaly. Čas, kdy byly děti zaměstnány, rodiče využili k setkání s vedením školy, seznámili se s organizací Edukativních dílen pro předškoláky a prohlédli si budovu školy.
Zatímco děti se během odpoledne nezastavily, rodiče s vděkem přijali i malé posezení s občerstvením. V příjemné atmosféře uběhlo nedělní setkání jako voda.Děkujeme za návštěvu a těšíme se na Vaše děti a vzájemnou spolupráci v dalších letech.

Mgr. Marie Kotrbová, zástupce ředitele pro 1. stupeň

Fotografie na FB školy.

Den otevřených dětí

Den otevřených dveří

Od pohádky k vědě

Tisk PDF

Od pohádky k vědě 2018

Školní rok 2018/2019 bude zahájen v pondělí 3. září 2018 v 8.30

Tisk PDF

Informace pro rodiče