xxxxx x

Aktuality

Zahájení školního roku 2019/2020 -  pondělí 2.9.2019 před budovou školy.

Žáci 2. -9. tříd v 8:00

Žáci 1. tříd v 8:30

!Úterý 4. 6. 2019 v 16:00, budova ZŠ 710 - vestibul, 1. patro!

V úterý 4. června první školní schůzka pro rodiče budoucích prvňáků. Důležitost informací vysoká!

Pátek 17. 5. 2019 - nocování na DDM, školní družina I. oddělení

Čtvrtek 16. 5. 2019 - fotografování tříd

Jarní sběr papíru - pondělí 15.4.2019 od 14:00 a úterý 16.4.2019 celý den.

Konzultační den pro rodiče - pondělí 18.3.2019, od 15:00 do 16:30.

Školní ples ZŠ 710 sál Nesovice, pátek 11. 1. 2019. Zahájení plesu v 19:00. Odjezd autobusu od hotelu Arkáda v 18:30, zastávky Vícemilice, Nevojice. Odjezd zpět v 1:30.

Klubíčko! Skupina A začíná v úterý 6. 11. v 16:00. Skupina B začíná 13. 11. v 16:00. Rozdělení dětí   hledejte v záložce Pro předškoláky. Platby materiálů na první lekci od 15:30 do 16:00. Těšíme se na Vás.

Sběrová akce papíru. Začátek - středa od 13:00. Konec - čtvrtek do 14:30

Anketa 3

Od září 2017 budou v rámci projektu Mléko do škol žákům distribuovány neochucená mléka.
 

Adresa školy


Základní škola Bučovice 710.
příspěvková organizace
Školní 710, 685 01 Bučovice

telefon: +420 517 383 118
info@zs710.eu

Fotogalerie

Návštěvnost

TOPlist

Pro předškoláky

Sportovní dopoledne pro děti z MŠ

Tisk PDF

V pátek 7. 6. 2019 na Základní škole Bučovice 710 proběhlo tradiční sportovní dopoledne pro děti z MŠ. Sportovní i zábavné úkoly připravili žáci 9. tříd pod vedením třídních učitelů. V areálu školy se postupně vystřídalo 150 dětí z MŠ.  Krásné počasí, šťastné děti, společné sportování a zábava – co víc si přát. My i děti jsme prožili krásné dopoledne. Děkujeme ostatním zaměstnancům, kteří pomohli s přípravou akce.
Foto na FB školy.

Mgr. Marie Kotrbová, zástupce ředitele

Zápis do 1. třídy

Tisk PDF

V pátek 5. dubna a v sobotu 6. dubna 2019 proběhl na Základní škole Bučovice 710 zápis žáků do
1. třídy.
Snažili jsme se vytvořit důstojné a příjemné prostředí, které podpoří důležitost tohoto dne pro rodiče a hlavně pro jejich děti. Za úroveň a didaktickou správnou úkolů zodpovídaly zapisující učitelky
1. stupně. S ostatními, převážně organizačními záležitostmi, vypomohli ochotní kolegové - vychovatelky školní družiny, pedagogové 2. stupně, asistenti pedagoga i starší žáci.  Doufáme, že naše společné úsilí zanechá pěknou vzpomínku na zápis vašeho dítěte do 1. třídy.
Vedení školy děkuje pedagogům za jejich práci a rodičům za důvěru a respektování našich požadavků.  Na vás milí prvňáci se již nyní těšíme. Byli jste moc šikovní.
Na Základní školu Bučovice 710 bylo zapsáno 62 dětí

Fotky ze zápisu si můžete prohlédnout na FB školy

Zápis

Zápis

Manuál úspěšného rodiče

Tisk PDF

MANUÁL ÚSPĚŠNÉHO RODIČE

Nejste si jistí, zda jdete ve výchově svých potomků správnou cestou? Buďte v klidu, jediný a správný přístup neexistuje. Výzkumy ale mohou naznačit

Manuál úspěšného rodiče

Pochybovat sám o sobě je úplně normální, a pokudjste v roli rodiče, je tento pocit v mnoha situacích obzvlášť oprávněný. Každý jsme jiný a naše děti také. Jakákoliv zkušenost je nepřenosná, ale může být přínosná. A tak jsme nahlédli do výsledků dlouhodobých výzkumů, od nichž se odvíjí mnoho rad. Vybrali jsme pro vás ty nejzásadnější. Můžete se jimi inspirovat, nebo je rovnou zavrhnout. Je to jenom na vás, stejně jako váš přístup k výchově.

1. TRVEJTE NA PLNĚNÍ POVINNOSTÍ

Je dokázáno, že pokud budou vaše děti pravidelně mýt nádobí, skládat prádlo, luxovat či vynášet koš, budou jednou v zaměstnání spokojenější. Neučí se totiž, že rutinní každodenní činnosti jsou nedílnou součástí života.

2. UČTE DĚTI SOCIÁLNÍM DOVEDNOSTEM

Nebojte se svou ratolest co nejdříve zařadit do kolektivu! Výzkumy prokázaly, že děti, které chodily do mateřské školy a neměly problém pomáhat kamarádům nebo se zapojit do společných aktivit, byly schopné mnohem lépe porozumět pocitům ostatních. S vyšší pravděpodobností vystudují vysokou školu a najdou si v životě práci, která je bude uspokojovat.

3. OČEKÁVEJTE NEJVÍC!

Nesmiřte se s málem. Rodiče, kteří plánují pro své děti vysokoškolské vzdělání, je dokáží podvědomě vést k lepší budoucnosti. Samozřejmě vám nikdo nic negarantuje, ale když nepřipouštíte malé cíle, děti automaticky počítají s těmi většími. Inspirujte je i v představách.

4. VYPĚSTUJTE SI ZDRAVÉ VZTAHY

Děti z konfliktních rodin prospívají hůře než děti rodičů, kteří žijí v harmonii. Zůstáváte-li tedy v nefunkčním vztahu právě „kvůli“ dětem, prokazujete jim medvědí službu. Dusno a tlumené noční hádky jsou pro děti mnohem horší, než když žijete v každý v jiné domácnosti. Rozchodem pro ně uděláte možná víc.

5. NENECHTE MIMINKA PLAKAT

Děti, kterým se dostalo citlivé péče v prvních třech letech života, mají zdravější vztahy a lepší kariérní úspěchy v dospělosti. Citlivou péčí je v tomto případě míněna „rychlá reakce na signály, kterými děti dávají najevo své potřeby“ a „poskytování jistoty a bezpečí“ dětem, které právě objevují svět. Takže rada: nechte miminko vyřvat, opravdu neplatí.

6. BUĎTE SPOKOJENÍ

Pokud jste vyčerpaní nebo nervózní, přenášíte svou frustraci na dítě. Děti mají mimořádně vyvinuté radary na vaši nejistotu, nervozitu či podrážděnost a naopak štěstí, vyrovnanost a pohodu. Pokud tedy nejsou potomci zrovna naladěni a v pohodě, zamyslete se, jak jste na tom zrovna vy. Stoprocentně totiž platí staré známé pravidlo: spokojená máma rovná se spokojené dítě.

7. OCEŇUJTE SNAHU

Každý může selhat, vy i vaše dítě, proto je důležité potomkům připomínat, že nikdo není dokonalý a každému se občas něco nepovede. Je třeba pochválit je hlavně za snahu, a dát najevo, že o výsledek zase až tak moc nejde.

8. PRACUJTE

Podle dlouholetých studií dcery pracujících matek studují se zájmem déle, pracují na vedoucích postech a vydělávají více peněz než jejich vrstevnice, které vyrůstaly s maminkami v domácnosti. No, a pokud máte syny a pracujete, připravujete do budoucna skvělé manžely. Synové zaměstnaných matek se prý podílejí více na domácích pracích a později i péči o děti. A nezapomeňte, že dětem dáváte příklad svým vlastním životem a ovlivňujete jejich budoucí vnímání světa.

Zápis do 1. ročníku

Tisk PDF

Zápis 2019

Informace k zápisu do první třídy

Tisk PDF

INFORMACE K ZÁPISU DO PRVNÍ TŘÍDY

TERMÍN

 • PÁTEK                  5. dubna 2019                  15.00-18.00
 • SOBOTA               6. dubna 2019                    9.00-11.00

v budově školy/1.poschodí vpravo/ – samotný zápis může trvat cca 15-20 minut

DOKLADY K ZÁPISU

 • Rodný list
 • Občanský průkaz zákonného zástupce
 • U cizích státních příslušníků – pas

KRITÉRIA PŘIJETÍ

 • Dítě má k 1. 9. 2019 šest let
 • Dítě s odloženou povinnou školní docházkou v loňském roce se může znovu zúčastnit zápisu nebo předá škole zprávu o nástupu dítěte do první třídy
 • Zákonní zástupci mají zájem o umístění dítěte na naší škole
 • Dítě má pět let, ale splňuje následující podmínky pro předčasné zaškolení:

a)      Dítě narozené v období od září do konce prosince – zákonný zástupce předloží doporučující rozhodnutí školského poradenského zařízení (např. PPP Vyškov)

b)       Dítě narozené od ledna do konce června – zákonný zástupce předloží doporučující vyjádření školského poradenského pracoviště a odborného lékaře (pediatr)

PRŮBĚH ZÁPISU

 • Jedná se o povídání dítěte s paní učitelkou, během kterého plní jednoduché úkoly, přednese básničku nebo zazpívá písničku, vyplní jednoduchý pracovní list
 • Dítě by mělo umět pozdravit, představit se, říci kde bydlí, jména svých nejbližších, odpoutat se od rodičů při plnění samostatné práce – při tom je sledována sociální zralost dítěte a kvalita mluveného projevu
 • Při psaní, kreslení, či vybarvování je sledována laterita (pravák, levák), držení psacího náčiní, přítlak apod.

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

 • Pokud nejste přesvědčeni o školní vyspělosti svého dítěte nebo vás na ni upozorni učitel MŠ nebo lékař

POSTUP

a)      Odklad školní docházky vyřizuje zákonný zástupce dítěte

b)      Dostaví se s dítětem k zápisu

c)       Po konzultaci se zapisujícím učitelem požádá o posouzení a doporučení odkladu u dětského lékaře nebo klinického logopeda a příslušné pedagogicko-psychologické zařízení (PPP Vyškov)

d)      Nejpozději do 31. 5. 2019 předá obě doporučení /PPP Vyškov a odborný lékař/ vedení školy.

e)      V případě potřeby Vám u zápisu vše vysvětlíme a poradíme

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ

 • Vydáno do 30 dnů po zápisu

ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ

 • Vydáno do 30 dnů od zahájení správního řízení

ODVOLÁNÍ

Po doručení Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání je možné podat odvolání do 15 dnů od doručení ke Krajskému úřadu prostřednictvím školy.

 

Těšíme se na setkání.