Dne 1. 6. jsme společně se všemi žáky ze ZŠ 710 oslavili Den dětí v místním kině Brigáda. Jako dárek jsme pro žáky mladší i starší připravili filmové představení – Asterix a Obelix a Kocour v botách Některé třídy zavítaly i na zmrzlinu a užili si příjemný svátek.

Mezinárodní den dětí pro mateřské školky z Bučovic

Dne 2. 6. 2023 Základní škola 710 pořádala pro děti ze všech mateřských škol v Bučovicích i blízkém okolí sportovní dopoledne na školním hřišti. Děti z MŠ se v průběhu celé akce seznamovaly s prostředím, prováděly edukativně vzdělávací činnosti, zkoušely nové aktivity, vyzkoušeli si práci s novými pomůckami, a dokonce si někteří našli i nové kamarády. Dětem se aktivity opravdu dařily, proto každý odcházel s odměnou i úsměvem na tváři.
Den dětí

Také žáci 4. tříd se vydali na výlet, letos do Zoologické zahrady v Lešné. Počasí nám 2. června přálo. Obloha bez mráčků a sluníčko krásně hřálo. Při prohlídce areálu jsme si prošli expozicemi pojmenovanými podle kontinentů. Navštívili jsme tak Afriku, Asii, Austrálii i Ameriku. Zájemci si prošli také tropickou halu Yucatan s visutou lávkou. Nejdéle jsme se ovšem zdrželi v pavilonu nazvaném Zátoka rejnoků. Rejnoky druhu siba ománská jsme mohli nejen sledovat, ale také jsme si je pohladili. Z tohoto výletu žáci odjížděli nejen s mnoha zážitky, ale i s velkým množstvím fotografií, upomínkových předmětů a pamětních mincí.

Mgr. Klára Nováková, Mgr. Iveta Pluhařová, Mgr. Petra Švaňhalová
Více foto na FB školy
Zoo Lešná

8. června se ve Slavkově u Brna konaly atletické závody, které pořádal Dobrovolný svazek obcí Ždánický les a Politaví pro žáky 1. - 4. tříd ze šestnácti škol tohoto regionu. Žáci druhých tříd, kteří reprezentovali naši školu, se umístili na prvním místě a odnesli si zlaté medaile a spoustu dalších odměn za celkové vítězství ve své kategorii. Výborné individuální výkony a další medaile v jednotlivých disciplínách získali Barbora Vlachová, Aneta Mrázková, Matyáš Kos a Václav Sigmund. V kategorii čtvrtých tříd se naši žáci umístili na celkově sedmém místě a i zde výborné výkony a medailová umístění předvedli Nela Kubečková, Tereza Vlachová, Lukáš Vrána a Nikolas Kříž. Všem žáků gratulujeme k výborným výkonům a ke vzorné reprezentaci naší školy na této soutěži.

Mgr. Jiří Soustružník
Více foto na FB školy
Atletický víceboj

Dne 8. června 2023 se děti 6. A dočkaly opožděného výletu ke koním pana Lazora do Černčína. Majitel koní a výběhu pan Lazor nám připravil zajímavý program a na závěr i ohýnek, na kterém si děti opekly špekáčky. Konec výletu si děti zpestřily sladkou „tečkou” v cukrárně.

Mgr. Petra Nahodilová, třídní učitelka
Více foto na FB školy
Výšlap 6.A

Opět po roce dne 9. a 10. června 2023 si děti z oddělení ŠD Lvíčků a Pandiček užily nocování na Domě dětí v Bučovicích. Nechybělo hledání pokladu, opékání špekáčků a mnoho soutěží i přestože trošičku zapršelo.

Miriam Břínková, vychovatelka ŠD
Více foto na FB školy
Nocování na DDM

Dne 9.6. se žáci 8.A vydali na školní výlet do Brna, kde navštívili Lanové centrum a Kostnici u sv. Jakuba. Dotkli se tak pomyslně “brněnského nebe i dna.”

Mgr. Petr Nevole
Více foto na FB školy
Výlet 8. A