Začátek nového školního roku na sedmsetdesítce odstartoval! Pro naše deváťáky to bude poslední, snad krásný, ale i náročný, rok… A spousta prvňáčků má úžasných 9 let před sebou. Úspěšné vykročení do nového školního roku přejeme všem našim žákům.
Více foto a video na FB školy
Zahájení roku

Zahájení školního roku

"Děkujeme vám všem za vaši tvrdou práci, obětavost a oddanost. Vy jste ti, kteří nás inspirovali k úspěchu a motivovali nás, abychom byli nejlepšími verzemi sami sebe. Od roku 2014 do roku 2023 to bylo krásných 9 let s vámi." Těmito slovy se loučily ve čtvrtek 29. 6. naše deváté třídy na nádvoří Zámku Bučovice. V připraveném slavnostním programu mohli hosté zhlédnout taneček dle vlastní choreografie deváťáků, společný zpěv s kapkou recese a také krásné klavírní vystoupení, které zahrála Kamila Kohoutková a Veronika Korolova. A i přesto, že „poslední zvonění“ je slavnostní akce, v mnohých očích byly vidět slzy a smutek, že to končí. I nám, třídním učitelům, také pomalu dochází, že děti, které byly čtyři roky „našimi“, už ve škole nebudou. Ten pocit není úleva, ale smutek. Také nám budete chybět, děcka. Mějte se krásně, buďte šťastní a vzpomínejte v dobrém.

Mgr.Kateřina Vařáková a Mgr.Jaroslav Dragan
Více foto FB školy
Poslední zvonění

Celý týden se vydařil a plán se splnil k maximální spokojenosti dětí. Vařili jsme a grilovali na DDM, jeli se osvěžit do Vyškova do Aquaparku a na místní koupaliště a ve středu jsme navštívili krajské město, tam zejména Motýlí dům. Vše dokumentuje pár vybraných fotografií.

Mgr. Petra Nahodilová
Více foto na FB školy
Projektový týden s vařením

Začátek léta přináší ideální podmínky na zkoumání všech typů krajiny – luk, lesů, vodního prostředí i měst. Do projektu se přihlásilo 15 žáků všech ročníků 2. stupně.
V pondělí jsme obdivovali velmi rozmanité prostředí v okolí rybníků rekreačního střediska Jitřenka. Zkontrolovali jsme kondici ptačích budek vyrobených v loňském projektovém týdnu. V úterý jsme si při výletu do Brna prošli všechna zastavení Geostezky centrem Brna a seznámili se s jeho pestrou geologií. Následně jsme navštívili kapucínskou hrobku. Středu jsme věnovali výrobě budek pro dravce. Podle návodu jsme vyrobili jsme 11 budek pro poštolky.
Čtvrteční výlet na ekofarmu Člupy navázal na naši výrobu budek. Navštívili jsme místo jejich nového využití. Žáci pochopili rozdíl mezi udržitelným a průmyslovým zemědělstvím, nahlédli za oponu tajemné výroby sýrů a seznámili se se zvířecími obyvateli ekofarmy.
Poslední den jsme prožili zpátky ve škole, zopakovali jsme si všechny poznatky, které jsme v průběhu projektového týdne získali a vytvořili motivační plakát, který naše snažení ilustruje.
Projektový týden splnil všechna očekávání. Žáci získali spoustu nových poznatků a praktických zkušeností, mohli lépe pochopit vztahy v přírodě, roli člověka v přírodním prostředí a prohloubili si svůj pozitivní vztah ke krajině a všemu živému v ní.

Mgr. Jiří Trnka
Více foto na Fb školy
Ekologický projekt

I letos se spoustu borců aktivně každý den zúčastnilo v projektovém týdnu sportovního kurzu, kde si “vyzkoušeli snad krom curlingu všechny sporty.” Musím před všemi smeknout klobouk před sportovními výkony a nasazením.

Mgr. Petr Nevole
Více foto na FB školy
Sportovní kurz