xxxxx x

Aktuality

Vážení rodiče budoucích prvňáků, rozhodnutí o přijetí vašeho dítěte k základnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024 je zveřejněno v oddělení Dokumenty školy.

Pondělí 24. 4. 2023 (15:30 - 17:00)

Třídní schůzky 2. stupeň - formou konzultací s učiteli


Anketa 3

Adresa školy


Základní škola Bučovice 710.
příspěvková organizace
Školní 710, 685 01 Bučovice

telefon: +420 517 383 118
info@zs710.eu

Digitalizujeme školu

NextGenerationEU

Fotogalerie

Návštěvnost

TOPlist

V březnu se naše škola zapojila do celostátní matematické soutěže KLOKAN. Tato soutěž probíhá ve více než šedesáti zemích. Soutěžící byli rozděleni do 4 kategorií: Cvrček (2.a 3.třídy), Klokánek (4.a 5.třídy), Benjamín (6.a 7.třídy) a Kadet (8.a 9.třídy). Úlohy, se kterými se museli popasovat, jsou rozděleny podle obtížnosti do 3 skupin. K jejich správnému vyřešení je potřeba hlavně čtenářská gramotnost – porozumění textu a logické uvažování. Celkem se zapojilo 392 žáků.

V kategorii Cvrček si nejlépe vedli Natálie Jirková ze 3.C, Elena Procházková z 2.A a Radovan Hrazdil z 2.B.

V kategorii Klokánek se pak nejvíce dařilo Lucii Pospíšilové ze 4.B, Anetě Mrskošové z 5.A a Adéle Kotáskové ze 4.C.

Na 1.místě v kategorii Benjamín byl Jiří Štec 7.A, druhé místo obsadil Lukáš Sedlák 6.C a třetí místo patřilo Dagmar Ždánské 7.A.

V poslední kategorii Kadet byl nejúspěšnější Marek Kohout, za ním se pak umístili Erik Divácký a Tomáš Jančík, všichni z 9.A. Na třetím místě skončila Nikola Knotková z 8.B.Všem k jejich výsledkům blahopřejeme a doufáme, že v příštím ročníku dosáhnou ještě lepších výsledků.

PaedDr. Milena Zajíčková
Více foto na FB školy
Klokan

V pátek a v sobotu 14. a 15.dubna proběhl na naší škole zápis dětí do prvních tříd. Překvapil nás velký zájem, za což upřímně děkujeme a velmi si vážíme důvěry. Je to pro nás velký závazek. Zapsali jsme 83 dětí a už se těšíme na 1.září, kdy je slavnostně přivítáme ve školních lavicích.

Milí předškoláci, přejeme vám krásný zbytek školičkových let.

Aleš Navrátil, ředitel školy
Více foto na FB školy
Zápis

Zápis do 1. ročníku

Tandem jako takový je opravdu přínosem, jak pro spolupracující pedagogy, tak pro žáky samotné. Přináší zcela nový vhled do výchovně vzdělávacího procesu, posouvá odbornou i metodickou stránku obou vyučujících a umožňuje žákům rozvíjet kritické myšlení a získat případnou podporu pomoci od druhého z učitelů i kamarádů – spolužáků. Takovou příležitost mají žáci 2. A a 2. B třídy i jejich třídní učitelky. Žáci navázali nová přátelství, respektují oba pedagogy, motivace uspět je silnější a zábavnější.  Na společné hodiny TV se všichni moc těšíme.

Mgr. M. Berčáková a Mgr. R. Janegová
Více foto na FB školy
Tandemová vyuka

Tradičním zvykem na naší škole v měsíci únoru a březnu bývá soutěž ve zpěvu jednotlivých tříd. Ti nejlepší se pak účastní školního výběru a postupují na DDM u nás v Bučovicích, kde se utkají s dalšími školami, jako například se ZŠ 711, ZŠ Nesovice a ZŠ Brankovice.
Školní výběrová kola pro žáky 1. stupně probíhala v tomto týdnu. Nejlepší zpěváci reprezentovali své třídy v I. kategorii 2. a 3. tříd a ve II. kategorii 4. a 5. tříd.
Na DDM do okrskového kola byly vybrány tyto děti:

Za I. kategorii:
Michaela Rašnerová  z 2.A
Aneta Mrázková z  2.B
Natálie Borodinová a Matyáš Ježek  z 3.A

Za II.kategorii:
Denisa Nevolová  ze 4.B
Adéla Řehánková ze 4.A
Michaela Vlachová  z 5. B
Anna Ježková z 5.C

I když se nikdo v okrskovém kole neumístil, od zpěvu nás to neodradí a o to více se budeme v dalších letech snažit. Všechny zúčastnění zpěváci si jak ve školním výběru, tak v okrskovém kole na DDM zaslouží obrovskou pochvalu.

Mgr. Petra Kalábová
Více foto na FB školy
Zazpívej slavíčku

Ve středu 5. 4. 2023 proběhl na naší škole velikonoční turnaj ve stolním tenisu v kategorii mladších a starších žáků. Celkově se do turnaje přihlásilo 41 chlapců v obou kategoriích a tři dívky z devátých tříd. Po vzájemných vyřazovacích bojích v hlavním pavouku soutěže a následném pavouku poražených se na stupních vítězů umístili tito žáci:
V kategorii chlapců 6. a 7. tříd: 1. Alexandr Vlašic, 2. Jan Slovák, 3. Šimon Sotolář. Vítěz turnaje útěchy poražených se stal Radim Trubač.
V kategorii chlapců 8. a 9. tříd: 1. Tomáš Jančík, 2. David Poruba, 3. Roman Gottštein. Vítěz turnaje útěchy poražených se stal Tadeáš Přibilík.
V kategorii starších dívek zvítězila Nikola Vránová, na druhém místě se umístila Karolína Máčelová a třetí místo obsadila Michaela Foitlová.

Mgr. Jiří Soustružník, ZŘŠ
Více foto na FB školy
Turnaj stolní tenis