xxxxx x

Aktuality

Odměna žákům za sběr papíru - výlet Vyškov 27. 5.

IPS Vyškov 8. B - 26. 5.

Kouzelní Reno v ŠD - 25. 5. náhradní termín

Volejbal dívky - 25. 5. okresní kolo

Testování žáků 9. tříd - náhradní termín 24. a 26. 5.

Běh o perníkové srdce v ŠD - středa 18. 5. od 15:30

Testování žáků 9. tříd Čj, M - středa 18. 5. a pátek 20. 5.

IPS Vyškov 8. A - úterý 17. 5. 2022

Exkurze 4. tříd - Brno, úterý 17. 5.

Fotografování tříd - čtvrtek 5. 5. 2022

Kouzelník Reno v ŠD - středa 4. 5. 2022

Jarní sběr papíru:

středa 27. 4. odpoledne

čtvrtek 28. 4. dopoledne

Pedagogická rada - pondělí 25. 4. 2022

V pondělí 11. 4. 2022 od 15:30 proběhne v naší škole konzultační den rodičů s pedagogy.

Anketa 3

Adresa školy


Základní škola Bučovice 710.
příspěvková organizace
Školní 710, 685 01 Bučovice

telefon: +420 517 383 118
info@zs710.eu

NextGenerationEU

Fotogalerie

Návštěvnost

TOPlist

Organizační pokyny k provozu školy od pondělí 24. 5. 2021

  • Výuka

Všichni žáci školy se vzdělávají prezenčně s přítomností ve škole.

Platí běžný rozvrh tříd, popř. se změnami v EDOOKITU, provoz školní družiny a jídelny je v běžném režimu.

  • Samotestování žáků

Všichni žáci školy se testují pouze v pondělí. Testuje se vždy od 7:45 ve třídách, pod dohledem vyučujícího dané první hodiny a test si provádějí žáci sami.

  • Protiepidemická hygienická opatření – Covid 19:

Žáci jsou povinni ve škole dodržovat daná hygienická opatření, v budově školy žáci nosí nasazenou zdravotnickou roušku nebo respirátor, dospělé osoby pouze respirátor.

Třídy jsou pravidelně větrány o přestávkách i během výuky.
Žáci se neshlukují v šatnách a na chodbách, po příchodu do tříd a použití WC si umývají a dezinfikují ruce, žáci s příznaky virózy nechodí do školy. Žáci jsou povinni dodržovat zvýšená osobní hygienická opatření a žáci se pouze v nezbytné míře pohybují po chodbách školy (WC, šatny).

Platí daný rozvrh, žáci se nestěhují ze tříd (pouze v nezbytných případech jako Aj, Nj, Rj apod.)

1.stupeň:

Všichni žáci mají prezenční výuku s přítomností ve škole.

2.stupeň:

Třídy 6. B, 7. B, 8. B a 9. B mají prezenční výuku ve škole.

Třídy 6. A, 7. A, 8. A a 9. A se vyučují distančně doma.

Logo Pharmawex

Děkujeme firmě PHARMAWEX a jejímu jednateli Vladanu Kudláčkovi z  Chrudimi, za bezplatný dar v podobě 500 ks respirátorů pro potřeby školy.


On-line výuka se stala nedílnou součástí vzdělávání i pro prvňáčky ze ZŠ Bučovice 710.   Týden učení z domova si tak „přes obrazovky “ zpestřili kluci a holky z 1.A. Slovo dalo slovo a místo žáků se poslední dubnový den učili na dálku „čarodějnice a čarodějové“.  Dopolednem je provázela čarodějnice Berta, se kterou plnili nadšeně počtářské a čtenářské úkoly.  Po jejich zdolání na ně čekalo překvapení v podobě pokusu.

Děkuji rodičům a prarodičům dětí z 1.A za vzornou podporu při této „akci na dálku“.

Mgr. Andrea Javoříková, třídní učitelka 1.A

Čarodějný rej

Vážení rodiče a žáci naší školy,

dle nařízení vlády a MŠMT je od pondělí 10. 5. 2021 povolena rotační prezenční výuka s účastí žáků ve škole pro 1. i 2. stupeň základní školy. V naší škole bude od pondělí 10. 5. 2021 výuka organizována takto:

1.stupeň: Třídy pokračují v zavedeném rotačním systému distanční a prezenční výuky. V týdnu od 10. 5. mají výuku ve škole 2. a 4. třídy a třída 5. A, distanční výuku doma mají 1. a 3. třídy a třída 5. B.

2.stupeň: Třídy 6. A, 7. A, 8. A a 9. A začínají prezenční výukou ve škole.

Třídy 6. B, 7. B, 8. B a 9. B se vyučují distančně doma. V následujícím týdnu od 17. 5. se třídy ve výuce prohodí.

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví je školám nařízena povinnost testovat žáky formou samotestování  Ag testy. Testováním je podmíněna přítomnost žáků na prezenční výuce.
V naší škole bude probíhat samotestování v pondělí (všichni žáci) a ve čtvrtek (pouze žáci 2. stupně) ve třídách vždy po příchodu žáků do školy v první vyučovací hodině.
Testovat se bude pomocí neinvazivních antigenních testů, děti si samy vzorek testování odeberou vatovou tyčinkou z přední části nosu a počkají na výsledek.

Žáci 2. stupně, kteří budou chtít chodit na obědy od 10. 5., si musí obědy přihlásit.

Protiepidemická hygienická opatření – Covid 19:
Žáci jsou povinni ve škole dodržovat daná hygienická opatření, v budově školy žáci nosí nasazenou zdravotnickou roušku nebo respirátor, dospělé osoby pouze respirátor. Třídy jsou pravidelně větrány o přestávkách i během výuky.
Žáci se neshlukují v šatnách a na chodbách, po příchodu do tříd a použití WC si umývají a dezinfikují ruce, žáci s příznaky virózy nechodí do školy. Žáci jsou povinni dodržovat zvýšená osobní hygienická opatření a žáci se pouze v nezbytné míře pohybují po chodbách školy (WC, šatny).

Mgr. Jiří Soustružník, ZŘŠ

Vážení rodiče a žáci naší školy,

dle nařízení vlády a MŠMT je od pondělí 12. 4. 2021 povolena rotační prezenční výuka s účastí žáků ve škole pro 1. stupeň základní školy. Žáci 2. stupně (6. – 9. třída) se nadále vzdělávají distančně doma.

V naší škole bude výuka od pondělí 12. 4. 2021 stanovena takto:

Prezenční výuka s přítomností žáků ve škole: 2. a 4. třídy a třída 5. A

Distanční výuka doma: 1. a 3. třídy a třída 5. B.

V týdnu od pondělí 19. 4. 2021 si třídy režim výuky prohodí (2. a 4. třídy a třída 5. A zůstávají doma, 1. a 3. třídy a třída 5. B chodí do školy)

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví je školám nařízena povinnost testovat žáky formou samotestování dvakrát týdně Ag testy. Testováním je podmíněna přítomnost žáků na prezenční výuce.

V naší škole bude probíhat samotestování v pondělí a ve čtvrtek ve třídách vždy po příchodu žáků do školy v první vyučovací hodině.

Testovat se bude pomocí neinvazivních antigenních testů, děti si samy vzorek testování odeberou vatovou tyčinkou z přední části nosu (nebolí to, je to jako šťourat se v nose) a počkají na výsledek.

Bližší podrobnosti a odpovědi na vaše otázky naleznete v přiloženém letáku k testování pro žáky a rodiče, které jsou v příloze této zprávy.

Žáci jsou povinni ve škole dodržovat daná hygienická opatření, v budově školy žáci nosí nasazenou zdravotnickou roušku nebo respirátor, dospělé osoby pouze respirátor.

Vedení školy

Letáček testování