V sobotu 7. října 2017 od 14:00 hodin, proběhlo ve sportovní hale v Bučovicích dětské sportovní odpoledne pod vedením učitelek prvních tříd Základní školy 710 Bučovice. Na přípravě a průběhu bohatého programu se podíleli asistenti i žáci osmých a devátých tříd. Samotný program, jenž byl připraven především pro žáčky 1. tříd sestával z devíti zajímavých sportovních disciplín, kde si mohli společně s rodiči vyzkoušet své dovednosti. U každé disciplíny sekundoval jeden z pedagogických pracovníků, či žáků aby mohl účastníky sportovního odpoledne řádně seznámit s jejich úkoly.

Zahajovalo se přesně ve dvě odpoledne. Úvodní řeči se chopil ped. asistent Ondřej Cabala, jehož doplňovaly učitelky prvních tříd, jmenovitě Mgr. Andrea Javoříková, Mgr. Petra Kalábová a Mgr. Alena Konečná. Ukázky postupů na jednotlivých stanovištích se ujala žákyně třídy 1. A Tereza Čipčalová. Na devíti stanovištích prvňáčky čekaly různé úkoly, od trefování se florbalovým míčkem na branku, až po oblíbené skákání přes gumu.

Samotná účast byla velmi hojná, neboť se sešlo přes 30 žáčků prvních tříd, společně s rodiči a sourozenci. Po skončení prvního bloku, čekalo rodiče a děti malé překvapení v podobě zákusku, které věnovala na akci jedna z maminek žáků 1. C. Sportovní odpoledne vyvrcholilo opékáním špekáčků na školním dvoře. Celkově se tato školní akce velmi vydařila, už kvůli hojné účasti, ale i příznivého počasí, které připomínalo spíše první jarní den. Focení této školní akce zajišťovala Mgr. Ivana Čulíková. Fotografie najdete na FB školy.

Velký dík paní Řehákové za sponzorský dar pro děti.
Vedení školy ZŠ Bučovice 710

Ondřej Cabala

V týdnu od 19. 6. do 23. 6. 2017 jsme opět prožívali projektový týden s vařením, sportem a také putováním za kulturou.

Projektový týden se vyvedl. Plán týdne si můžete pročíst níže a fotky můžete shlédnout na FB školy. Dva dny jsme se věnovali vaření, dva dny sportování a v polovině týdne jsme navštívili Jurkovičovu vilu, kde jsme se dozvěděli mnoho nového, zajímavého a na chvilku se z nás stali malí architekti, kdy jsme si do připravených pracovních listů zakreslovali naše návrhy. Také nás zaujala výstava našeho předního brněnského malíře Pavla Dvorského v Paláci šlechtičen.

Plán – rozpis po dnech / 19. 6. – 23. 6. 2017/

Kultura, vaření a plavání – to nám smutek zahání

Pondělí:

Seznámení s plánem týdne, rozdělení úkolů / např. i zajištění fotodokumentace celého týdne /, vytvoření skupin a jejich vedoucích, založení poznámkového deníku.

Téma:  Beseda s Policií ČR o bezpečnosti sebe sama a ostatních, také ukázky cvičených psů

Plavání v krytém bazénu.

Úterý:

Téma: Vaříme si pro sebe i druhé...

Polévka – letní dvoubarevná čočková a kuře po Jordánsku s americkými bramborami, Beseda, povídání o ČR. Zážitky z výletů po ČR. Plány na prázdniny.

Středa:

Téma: Návštěva krajského města Brna. Výstava Pavla Dvorského v Paláci šlechtičen, prohlídka Náměstí Svobody a návštěva Jurkovičovy vily- s interaktivní besedou o umění.

Umět se chovat v kulturním zařízení.

Čtvrtek:

Téma: 1/ DDM – výroba svěžích ledových nápojů a melounové osvěžení.

2/ Návštěva místního kina – pohádka Anděl Páně 2.

Pátek:

Téma: Poznávání okresního města Vyškova a kulturního života v něm.

Návštěva Aquaparku Vyškov. Dbát na bezpečnost při sportu a při cestování dopravními prostředky

 

Zhodnocení celého týdne, zpracování dokumentace projektového týdne.


Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 20608 bytes) in /users/zalohovane/2993/zs710.eu/subdomeny/www/plugins/content/yoo_gallery/lib/thumbnail.php on line 48