xxxxx x

Aktuality

Pátek 17. 5. 2019 - nocování na DDM, školní družina I. oddělení

Čtvrtek 16. 5. 2019 - fotografování tříd

Jarní sběr papíru - pondělí 15.4.2019 od 14:00 a úterý 16.4.2019 celý den.

Konzultační den pro rodiče - pondělí 18.3.2019, od 15:00 do 16:30.

Školní ples ZŠ 710 sál Nesovice, pátek 11. 1. 2019. Zahájení plesu v 19:00. Odjezd autobusu od hotelu Arkáda v 18:30, zastávky Vícemilice, Nevojice. Odjezd zpět v 1:30.

Klubíčko! Skupina A začíná v úterý 6. 11. v 16:00. Skupina B začíná 13. 11. v 16:00. Rozdělení dětí   hledejte v záložce Pro předškoláky. Platby materiálů na první lekci od 15:30 do 16:00. Těšíme se na Vás.

Sběrová akce papíru. Začátek - středa od 13:00. Konec - čtvrtek do 14:30

Neděle 21.10.2018 ve 14:00 - Den otevřených dveří pro předškoláky a jejich rodiče. Tvořivé dílny pro děti, setkání s vedením školy a informace o Edukativních předškolních skupinách.

Projekt Ovoce do škol se v tomto školním roce rozšiřuje o mléko pro všechny žáky 1. až 9. tříd.


Anketa 3

Od září 2017 budou v rámci projektu Mléko do škol žákům distribuovány neochucená mléka.
 

Adresa školy


Základní škola Bučovice 710.
příspěvková organizace
Školní 710, 685 01 Bučovice

telefon: +420 517 383 118
zsbuc710@infos.cz

Fotogalerie

Návštěvnost

TOPlist

Posilujme gramotnosti a dovednosti inovativně
reg. č.: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000614
Termín realizace: 1. 11. 2016 – 31. 10. 2019

Základní škola Bučovice 710, příspěvková organizace je realizátorem projektu „Posilujme gramotnosti a dovednosti inovativně“, který je spolufinancován Evropskou unií. Na projektu s námi spolupracuje dalších 15 subjektů – partnerských škol z Ústeckého, Jihomoravského a Olomouckého kraje.

Projekt se zaměřuje na sociální a občanskou gramotnost a exekutivní dovednosti žáků ZŠ. Akční výzkumy identifikují nedostatky v metodách získávání uvedených gramotností a dovedností, ověří stav na partnerských školách a po pilotní aplikaci inovativních metod ověří účinnost a provede reflexi. Jejím výstupem je edukativní SW v designu počítačové hry propojené na reálné činnosti v okolí školy. Projekt zapojuje více než 50 % žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí.

Středa 8.listopadu, venku je podzimní počasí v plné parádě – nevlídně, mrholí.  V naší školní družině je pěkně teploučko a veselo. Spolu s dětmi přišli i jejich rodiče, aby si zahráli pexeso. Všichni hráli s plným nasazením.

A jak to dopadlo?
1. místo Kristýna Talavašková s maminkou
2. místo David Pospíšil s maminkou
3. místo Matyáš Stražka s maminkou

Děkujeme rodičům i dětem za jejich účast.

Jana Bořecká, Ilona Frýželková,vychovatelky ŠD

Fotky najdete na facebooku.

pexesiáda 1

V neděli 22. října 2017 od 14:00 hodin odpoledne, proběhl na Základní škole 710 Den otevřených dveří pro veřejnost. Pro rodiče předškoláků byl připraven velmi bohatý program, do kterého se zapojili učitelé, vychovatelé a asistenti jak z prvního, tak i druhého stupně školy.

Na prvním stupni čekal pro předškoláky program připravený učitelkami prvního stupně, které si pro děti připravily pohádkové zpívánky a dílničky. Malí předškoláci si vyráběli z papíru mísy plné ovoce a zeleniny. Dokonce je navštívil i zahradník, jehož ztvárnění se ujal školní asistent.  

Na druhém stupni dále čekalo na rodiče malé občerstvení a další doprovodný program v učebně výtvarné výchovy a přírodopisu. Děkujeme rodičům a dětem za bohatou účast a všem pedagogům za přípravu programu. Myslím, že jsme společně strávili velmi příjemné odpoledne.

Fotografie najdete na FB školy.

Ondřej Cabala, AP

Den otevřených dveří

Základní kurz první pomoci  společnosti SORUDO na ZŠ Bučovice 710. Jednoduché, logické, praktické, zábavné a přesto neskutečně účinné. Žádná nudná přednáška, ale akce a praxe. Modelové situace nás nutili vžít se do toho, že jde o život a přemýšlet, jak jednat ve stresu a pod tlakem. Výsledek byl úžasný. Chyby, kterým jsme se v simulaci neubránili, si pamatujeme na tolik, že je v reálu nezopakujeme. Pak možná i my můžeme někomu zachránit život. Velký dík příjemné a pohodové instruktorce Lucii za vedení kurzu. Přejeme hodně úspěchů všem vašim hrdinům. Kolektiv ZŠ Bučovice 710. Fotografie najdete na FB školy.

Mgr. Marie Kotrbová

V sobotu 7. října 2017 od 14:00 hodin, proběhlo ve sportovní hale v Bučovicích dětské sportovní odpoledne pod vedením učitelek prvních tříd Základní školy 710 Bučovice. Na přípravě a průběhu bohatého programu se podíleli asistenti i žáci osmých a devátých tříd. Samotný program, jenž byl připraven především pro žáčky 1. tříd sestával z devíti zajímavých sportovních disciplín, kde si mohli společně s rodiči vyzkoušet své dovednosti. U každé disciplíny sekundoval jeden z pedagogických pracovníků, či žáků aby mohl účastníky sportovního odpoledne řádně seznámit s jejich úkoly.

Zahajovalo se přesně ve dvě odpoledne. Úvodní řeči se chopil ped. asistent Ondřej Cabala, jehož doplňovaly učitelky prvních tříd, jmenovitě Mgr. Andrea Javoříková, Mgr. Petra Kalábová a Mgr. Alena Konečná. Ukázky postupů na jednotlivých stanovištích se ujala žákyně třídy 1. A Tereza Čipčalová. Na devíti stanovištích prvňáčky čekaly různé úkoly, od trefování se florbalovým míčkem na branku, až po oblíbené skákání přes gumu.

Samotná účast byla velmi hojná, neboť se sešlo přes 30 žáčků prvních tříd, společně s rodiči a sourozenci. Po skončení prvního bloku, čekalo rodiče a děti malé překvapení v podobě zákusku, které věnovala na akci jedna z maminek žáků 1. C. Sportovní odpoledne vyvrcholilo opékáním špekáčků na školním dvoře. Celkově se tato školní akce velmi vydařila, už kvůli hojné účasti, ale i příznivého počasí, které připomínalo spíše první jarní den. Focení této školní akce zajišťovala Mgr. Ivana Čulíková. Fotografie najdete na FB školy.

Velký dík paní Řehákové za sponzorský dar pro děti.
Vedení školy ZŠ Bučovice 710

Ondřej Cabala

V týdnu od 19. 6. do 23. 6. 2017 jsme opět prožívali projektový týden s vařením, sportem a také putováním za kulturou.

Projektový týden se vyvedl. Plán týdne si můžete pročíst níže a fotky můžete shlédnout na FB školy. Dva dny jsme se věnovali vaření, dva dny sportování a v polovině týdne jsme navštívili Jurkovičovu vilu, kde jsme se dozvěděli mnoho nového, zajímavého a na chvilku se z nás stali malí architekti, kdy jsme si do připravených pracovních listů zakreslovali naše návrhy. Také nás zaujala výstava našeho předního brněnského malíře Pavla Dvorského v Paláci šlechtičen.

Plán – rozpis po dnech / 19. 6. – 23. 6. 2017/

Kultura, vaření a plavání – to nám smutek zahání

Pondělí:

Seznámení s plánem týdne, rozdělení úkolů / např. i zajištění fotodokumentace celého týdne /, vytvoření skupin a jejich vedoucích, založení poznámkového deníku.

Téma:  Beseda s Policií ČR o bezpečnosti sebe sama a ostatních, také ukázky cvičených psů

Plavání v krytém bazénu.

Úterý:

Téma: Vaříme si pro sebe i druhé...

Polévka – letní dvoubarevná čočková a kuře po Jordánsku s americkými bramborami, Beseda, povídání o ČR. Zážitky z výletů po ČR. Plány na prázdniny.

Středa:

Téma: Návštěva krajského města Brna. Výstava Pavla Dvorského v Paláci šlechtičen, prohlídka Náměstí Svobody a návštěva Jurkovičovy vily- s interaktivní besedou o umění.

Umět se chovat v kulturním zařízení.

Čtvrtek:

Téma: 1/ DDM – výroba svěžích ledových nápojů a melounové osvěžení.

2/ Návštěva místního kina – pohádka Anděl Páně 2.

Pátek:

Téma: Poznávání okresního města Vyškova a kulturního života v něm.

Návštěva Aquaparku Vyškov. Dbát na bezpečnost při sportu a při cestování dopravními prostředky

 

Zhodnocení celého týdne, zpracování dokumentace projektového týdne.