Archivy

Filtr 

 • Kroužek plavání ŠD

  Kroužek plavání ŠD každé pondělí od 13:00 do 14:00 (mimo první pondělí v měsíci - sanitární den na bazénu), hodina vodních radovánek s využitím atraktivních plaveckých pomůcek, neplavci musí mít vlastní ochranné rukávky ...
 • podzimní sběr 2012

  Podzimní sběr papíru v úterý 23. října od 15 hodin a ve středu 24. října od 7 do 10 hodin. ...
 • Třídní schůzky 15. října 2012

  Třídní schůzky 2. až 9. tříd pondělí 15. října od 14:00, od 15:30 informace k LVK, od 16:00 informace k volbě povolání ...
 • Výlet žáků 1. tříd

  Pondělí 1. října - výlet žáků 1. tříd do MŠ Nevojice, odjezd 7:50 od školy ...
 • Řád školy 2012

  Základní škola Bučovice, Školní 710 Řád školy I. Příchod do školy Školní budova se pro žáky otevírá v 7:15 hodin. Ze šaten do tříd odcházejí žáci po zvonění v 7:30 hodin. Přichází-li žák do školy po zahájení ...
 • Seznam žáků 1.tříd na školní rok 2012/2013 a žáci nově zařazení.

  Žáci 1.A třídy  2012/2013 Třídní učitelka:  Mgr Alena Konečná ...
 • Sportovní kurz

  Sportovně turistický kurz Tento kurz byl součástí projektového týdne na ZŠ 710. Zúčastnilo se ho celkem 26 žáků a já doufám, že byli spokojeni. První den jsme se vypravili na kratší turistickou vycházku do Klobouček, kde jsme si proh...
 • Tvoříme z papíru

  Tvoříme z papíru, dílnička to byl název kurzu, ve kterém sehrál hlavní roli papír a jeho recyklace.  Ve většině případů se používal již využitý papír např. forma novin, letáku, balící papíru, sáčkové obaly od čaje, ruličky...
 • Sportovní týden

  Sportovní týden v areálu Hájek Zájemci o aktivní pohyb využili v rámci „Projektového týdne“možnosti  sportovního  areálu Hájek ke sportovním aktivitám. Nápln každého dne spočívali v kombinaci fotbalových a tenisových aktiv...
 • Literárně-filmový kurz

  Literárně-filmový kurz Literárně-filmového kurzu se zúčastnilo celkem 16 žáků. Během celého týdne se seznámili s literární tvorbou vybraných spisovatelů a s filmy, které byly natočeny podle literární předlohy daných autorů....
 • Cykloturistika

  Cykloturistika Ždánický les a Litenčická pahorkatina. V projektu jsme chtěli žáky seznámit s významnými, ale i méně známými, ovšem o to zajímavějšími pamětihodnostmi našeho okolí, navíc s fyzickým tréninkem, jakým jízda na ...
 • Projektový den

  Projektový týden – Fyzické a duševní zdraví Od 18. do 22. června 2012 probíhal na naší škole projektový týden. My jsme ho strávili u paní učitelky Plhalové a Daněčkové. První den jsme měli besedu s městskou policií Bučovice a...
 • Projektový týden Chráněná území Vyškovska

  V rámci výuky přírodopisu se žáci seznamují s pojmy přírodní park, národní přírodní rezervace, přírodní památka. Projektový týden zaměřený právě na toto téma umožnil žákům navštívit a poznat přírodní rezervace nejbli...
 • Letní sportovní kurz 8. tříd

  Ve dnech 10. – 15. 6. 2012 jsme se zúčastnili letního sportovního kurz v areálu Kamínka v Chřibech. Hlavní náplní byly vyjížďky na kolech, míčové hry a plavání. Bohužel počasí nám neumožnilo koupání na koupališti, tak jsme v...
 • Brno Špilberk - školní výlet

  Za historií v našem okolí vyjeli žáci čtvrtých tříd do Brna, na hrad Špilberk. V úterý 19. června jely třídy 4.A a 4.B na výlet do Brna na hrad Špilberk.  Ráno v 8 hodin jsme se sešli všichni na vlakovém nádraží a společně j...
 • Škola v prírodě

  V měsíci červnu odjeli žáci 3. ročníku se svými učitelkami již tradičně na školu v přírodě, tentokrát znovu do rekreačního areálu Kamínka – Roštín. Přestože téměř celý týden pršelo, nelenošili a užili si spoustu legrac...
 • Poslední zvonění 9. tříd

  Poslední zvonění 9. tříd zámek Bučovice čtvrtek 12:00 ...
 • Týden kurzů a projektů

  18. až 22. červan - týden kurzů a projektů na II. stupni ZŠ ...
 • Naši permoníci do Ráje permoníků

  Za snahu a píli jelo 20 žáků naší ZŠ do Ráje permoníků do Oslavan Žáci 1. – 9. ročníků se v pátek 8. 6. 2012 zúčastnili výletu do dolu Kukla, do Ráje permoníků v Oslavanech. Po prohlídce a řádění v areálu dolu byli pozvá...
 • Den s cirkusem Legrando

  Dne 23. května opět po dvou letech  přijel do školy cirkus Legrando z Brna  a společně s žáky čtvrtých tříd secvičili program pro rodiče.  Dopoledne trénovali, odpoledne vystupovali. {yoogallery src=[/images/stories/2012/cirkus2012] ...