xxxxx x

Aktuality

Vážení rodiče a žáci,
tento týden neproběhne podzimní sběrová akce papíru z důvodu uzavření základních škol dle nařízení MŠMT.
Vedení školy ZŠ Bučovice 710

Příští týden ve středu 14. 10. odpoledne a ve čtvrtek 15. 10. ráno proběhne podzimní sběrová akce papíru.
Kontejnery na papír budou přistaveny na autobusové točně u školy. Jedná se o sběr smíšeného papíru, proto vás žádáme, abyste nevozili velké množství kartonů a krabic, raději noviny, časopisy a letáky.
Předem děkujeme za přispění. Nejlepší sběrači budou odměněni.

Školní ples 10.1.2020 - ODJEZD AUTOBUSU

Odjezd autobusu na školní ples do Nesovic je v 18:00 z parkoviště od motelu Arkáda se zastávkami ve Vícemilicích a Nevojicích.

Návrat zpět v 1:30 z Nesovic.

ESS Klubíčko zahajuje 12. 11. 2019 v 16:00, skupina C, D.

ESS Klubíčko zahajuje 5.11.2019 v 16:00, skupina A, B.

INFO KLUBÍČKO - Vážení rodiče, letošní cena materiálů pro přípravu předškoláků je 435 Kč. Materiály můžete zakoupit na DOD 20.10.2019 na úvodní schůzce Klubíčka. Přihlášky zasílejte průběžně, nejlépe do 21.10. 2019. Poslední termín pro přijetí přihlášky je 25. 10. 2019. Počet míst ve skupinách je omezen.

Podzimní sběr papíru

Podzimní sběr papíru bude probíhat v úterý 8. 10. od ranních hodin do středy 9. 10. odpoledne. V tomto čase bude přistaven kontejner v prostoru autobusové točny před školou.
Předem děkujeme všem rodičům a žákům za aktivní účast na této školní akci.

Oslavy 70. výročí založení Základní školy 710 - pátek 27.9.2019 od 16:00 bohatý kulturní program. Sobota 28.9.2019 od 9:00 do 11:00 možnost prohlídky školy. Srdečně zveme všechny bývalé zaměstnance i absolventy školy!

Pozor! V souvislosti s oslavami bude v pátek 27.9. upravená výuka: 1. stupeň 11:15, 2. stupeň 12:10. Provoz ŠD do 14:00. Děkujeme za pochopení.

Zahájení školního roku 2019/2020 -  pondělí 2.9.2019 před budovou školy.

Žáci 2. -9. tříd v 8:00

Žáci 1. tříd v 8:30

!Úterý 4. 6. 2019 v 16:00, budova ZŠ 710 - vestibul, 1. patro!

Anketa 3

Od září 2017 budou v rámci projektu Mléko do škol žákům distribuovány neochucená mléka.
 

Adresa školy


Základní škola Bučovice 710.
příspěvková organizace
Školní 710, 685 01 Bučovice

telefon: +420 517 383 118
info@zs710.eu

Fotogalerie

Návštěvnost

TOPlist

Výchovný poradce je učitel, který se kromě výuky zabývá speciálními potřebami žáků školy. Nabízí pomoc při školním neúspěchu dítěte, výchovných obtížích, prevenci  a  profesní orientaci.

Školní výchovní poradci:

Profesní orientace  (Mgr. K. Vařáková)
Metodik prevence  (Mgr. D. Plhalová)
Řešení školní neúspěšnosti (Mgr. J.Janášová)

 

Pro rodiče a děti je nejlepší, když mohou , ihned při prvních příznacích jakékoliv poruchy , najít společnou řeč s učitelem a domluvit se na odstranění, či zmírnění těchto obtíží. V dnešní době se rodičům nabízí celá škála zařízení, která se zabývají specifickými poruchami učení a chování u dětí. Mezi specifické poruchy učení patří dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie a dyspraxie. Vyučující doporučí žákovi odborné vyšetření  v Pedagogicko psychologické poradně ve Vyškově. Po vyšetření  a předložení odborného posudku, učitel se žákem pracuje, podle doporučení  poradny. Pro mnohé rodiče jsou tyto poruchy nepříjemné, protože náprava vyžaduje mnohem více času při domácí přípravě dítěte a mnoho trpělivosti ze strany rodičů. Ve škole se zase tento žák může stát středem pozornosti svých spolužáků, protože jsou mu poskytnuty určité úlevy (nalepení slovíček, doplňovací cvičení místo diktátu, psaní části textu aj.) nebo používání kompenzačních pomůcek. Bez dobré spolupráce mezi rodičem, poradnou, učitelem i žákem není možné tyto obtíže zmírnit.

Dítě se specifickou poruchou učení nebo chování může být integrováno do základní školy. Integrace spočívá v podpůrné péči. Na naší škole pracujeme s integrovanými žáky individuálně po vyučování  nebo i v průběhu vyučovací hodiny (dle doporučení OPPP). Hodně žáků navštěvuje také dyslektický kroužek kde pracují děti ve skupině s proškoleným učitelem.

Na naší škole pracují také asistenti pedagoga.

Jiřina Janášová