xxxxx x

Aktuality

Vážení rodiče předškoláků, informace týkající se Edukativně stimulačních skupinek pro předškoláky Klubíčko, pro tento školní rok, najdete v oddílu Předškoláci.

Vážení rodiče a žáci,
tento týden neproběhne podzimní sběrová akce papíru z důvodu uzavření základních škol dle nařízení MŠMT.
Vedení školy ZŠ Bučovice 710

Příští týden ve středu 14. 10. odpoledne a ve čtvrtek 15. 10. ráno proběhne podzimní sběrová akce papíru.
Kontejnery na papír budou přistaveny na autobusové točně u školy. Jedná se o sběr smíšeného papíru, proto vás žádáme, abyste nevozili velké množství kartonů a krabic, raději noviny, časopisy a letáky.
Předem děkujeme za přispění. Nejlepší sběrači budou odměněni.

Školní ples 10.1.2020 - ODJEZD AUTOBUSU

Odjezd autobusu na školní ples do Nesovic je v 18:00 z parkoviště od motelu Arkáda se zastávkami ve Vícemilicích a Nevojicích.

Návrat zpět v 1:30 z Nesovic.

ESS Klubíčko zahajuje 12. 11. 2019 v 16:00, skupina C, D.

ESS Klubíčko zahajuje 5.11.2019 v 16:00, skupina A, B.

INFO KLUBÍČKO - Vážení rodiče, letošní cena materiálů pro přípravu předškoláků je 435 Kč. Materiály můžete zakoupit na DOD 20.10.2019 na úvodní schůzce Klubíčka. Přihlášky zasílejte průběžně, nejlépe do 21.10. 2019. Poslední termín pro přijetí přihlášky je 25. 10. 2019. Počet míst ve skupinách je omezen.

Podzimní sběr papíru

Podzimní sběr papíru bude probíhat v úterý 8. 10. od ranních hodin do středy 9. 10. odpoledne. V tomto čase bude přistaven kontejner v prostoru autobusové točny před školou.
Předem děkujeme všem rodičům a žákům za aktivní účast na této školní akci.

Oslavy 70. výročí založení Základní školy 710 - pátek 27.9.2019 od 16:00 bohatý kulturní program. Sobota 28.9.2019 od 9:00 do 11:00 možnost prohlídky školy. Srdečně zveme všechny bývalé zaměstnance i absolventy školy!

Pozor! V souvislosti s oslavami bude v pátek 27.9. upravená výuka: 1. stupeň 11:15, 2. stupeň 12:10. Provoz ŠD do 14:00. Děkujeme za pochopení.

Zahájení školního roku 2019/2020 -  pondělí 2.9.2019 před budovou školy.

Žáci 2. -9. tříd v 8:00

Žáci 1. tříd v 8:30

Anketa 3

Od září 2017 budou v rámci projektu Mléko do škol žákům distribuovány neochucená mléka.
 

Adresa školy


Základní škola Bučovice 710.
příspěvková organizace
Školní 710, 685 01 Bučovice

telefon: +420 517 383 118
info@zs710.eu

Fotogalerie

Návštěvnost

TOPlist

Naši nejmladší, žáci 1. tříd, přivítali v sobotu 22. září podzim již tradiční DRAKIÁDOU.

Sobotní dopoledne bylo velmi pošmourné a spadla i nějaká ta dešťová kapka. Ale po poledni jako na objednávku vysvitlo sluníčko. Děti z prvních tříd vzaly za ruce své rodiče i sourozence, pod paži papírového draka a vyrazily na kopec k Černčínu. Tam už na ně čekaly jejich paní učitelky Alena Konečná a Magda Králíková.

Vítr nás sice chvílemi zrazoval, ale děti ani jejich rodiče to nevzdávali a stále znovu posílali své papírové krasavce k nebi. Byla to úžasná podívaná. Po zábavě na poli následoval táborák s opékáním špekáčků, soutěž o bonbony a drobné dárečky. Ten den ale vyhrály všechny děti, které se zúčastnily.  Kromě diplomu si určitě odnesly pěkné zážitky ze společně stráveného odpoledne.


Vaříš, vařím, vaříme… Ve dnech 18. 6. – 22. 6. 2012 se konal projektový týden také ve vaření, zejména v přírodě, polní kuchyni v Dražovicích, v místě bydliště p. uč. Petry Rotreklové.

15 žáků z 2. stupně se zapsalo do projektového týdne vaření.

Každý den měli žáci naplánován dle předběžného programu, museli se učit dělbě práce. I v tropických vedrech program / viz níže / zvládli, byli spokojeni a dokonce se v úterý na závěr sešly v Dražovicích další dva kurzy a ostatní – turisté a cykloturisté byli pohoštěni.

Jejich snahu a úsilí dokumentují fotografie

Celý článek...

Dne 28. 6. 2012 se konalo na zámku v Bučovicích poslední zvonění deváťáků

Žáci devátých / 9.A a 9.B / ročníků ZŠ 710 se 28. 6. 2012 rozloučili s učiteli, se ZŠ a obdrželi závěrečné vysvědčení. Toto rozloučení měli důstojné a všem ještě jednou přejeme úspěchy do budoucna.

I. oddělení naší školní družiny si 22. května udělalo, znovu jako loni, výlet ke koníčkům na statek Manner v Pavlovicích. Hned po příchodu jsme zjistili, že statek vzkvétá a přibyla zde i nová napodobenina sochy z velikonočních ostrovů. Tato socha symbolizuje obnovu přírody, o kterou se snaží právě lidé z tohoto statku. O jejich ochotě jsme se utvrdili i my, když nás všechny povozili na koních jménem Medulka a Narcis. Také pro nás připravili ohýnek, na kterém si děti opekly špekáčky. Všem se výlet moc líbil a už dnes se těšíme na ten příští!

Fotogalerie v článku

Celý článek...

Na začátku května 2012 všechna oddělení školní družiny navštívili strážníci Městské policie Bučovice, a to pan Wasserburger a pan Rotrekl. Postarali se o velice zajímavou besedu, na které jsme se dozvěděli o jejich práci. Ta spočívá především v ochraně obyvatel, jejich majetku a majetku města. Děti nejvíce zaujala názorná ukázka zbraní a techniky, kterou používají při zpacifikování výtržníků, kteří nechtějí uposlechnout jejich výzvy. Připomněli dětem i pravidla bezpečného chování při jízdě na kole a jeho vybavení. K příjemné atmosféře besedy přispělo i to, že proběhla za krásného počasí na nově upravené venkovní terase, která před družinami umožňuje široké využití.

Vychovatelky ŠD