xxxxx x

Aktuality

Školní ples 10.1.2020 - ODJEZD AUTOBUSU

Odjezd autobusu na školní ples do Nesovic je v 18:00 z parkoviště od motelu Arkáda se zastávkami ve Vícemilicích a Nevojicích.

Návrat zpět v 1:30 z Nesovic.

ESS Klubíčko zahajuje 12. 11. 2019 v 16:00, skupina C, D.

ESS Klubíčko zahajuje 5.11.2019 v 16:00, skupina A, B.

INFO KLUBÍČKO - Vážení rodiče, letošní cena materiálů pro přípravu předškoláků je 435 Kč. Materiály můžete zakoupit na DOD 20.10.2019 na úvodní schůzce Klubíčka. Přihlášky zasílejte průběžně, nejlépe do 21.10. 2019. Poslední termín pro přijetí přihlášky je 25. 10. 2019. Počet míst ve skupinách je omezen.

Podzimní sběr papíru

Podzimní sběr papíru bude probíhat v úterý 8. 10. od ranních hodin do středy 9. 10. odpoledne. V tomto čase bude přistaven kontejner v prostoru autobusové točny před školou.
Předem děkujeme všem rodičům a žákům za aktivní účast na této školní akci.

Oslavy 70. výročí založení Základní školy 710 - pátek 27.9.2019 od 16:00 bohatý kulturní program. Sobota 28.9.2019 od 9:00 do 11:00 možnost prohlídky školy. Srdečně zveme všechny bývalé zaměstnance i absolventy školy!

Pozor! V souvislosti s oslavami bude v pátek 27.9. upravená výuka: 1. stupeň 11:15, 2. stupeň 12:10. Provoz ŠD do 14:00. Děkujeme za pochopení.

Zahájení školního roku 2019/2020 -  pondělí 2.9.2019 před budovou školy.

Žáci 2. -9. tříd v 8:00

Žáci 1. tříd v 8:30

!Úterý 4. 6. 2019 v 16:00, budova ZŠ 710 - vestibul, 1. patro!

V úterý 4. června první školní schůzka pro rodiče budoucích prvňáků. Důležitost informací vysoká!

Pátek 17. 5. 2019 - nocování na DDM, školní družina I. oddělení

Anketa 3

Od září 2017 budou v rámci projektu Mléko do škol žákům distribuovány neochucená mléka.
 

Adresa školy


Základní škola Bučovice 710.
příspěvková organizace
Školní 710, 685 01 Bučovice

telefon: +420 517 383 118
info@zs710.eu

Fotogalerie

Návštěvnost

TOPlist

Začátek adventu jsme oslavili ve škole

V neděli 1. prosince 2013 školní kolektiv žáků a učitelů uspořádal v prostorách naší základní školy vánoční jarmark. Tuto akci umocňoval den začínajícího adventu.

Na této předvánoční akci si rodiče dětí a přátelé školy mohli nakoupit od žáků jejich vlastnoručně vyrobené vánoční dárečky, dekorativní předměty, zazpívat koledy a shlédnout překrásné dramaticko-hudební pásmo. V dílničkách si menší návštěvníci zdobili perníčky, vyráběli ozdoby a zazpívali české koledy.

Malí návštěvníci získali u vstupu vánoční certifikát / viz níže/, který po vyplnění a splnění úkolů v dílničkách, ukázali Mikulášovi a dostali od něj ovocný balíček.

Žáci si vše připravili v hodinách pracovních činností, výtvarné výchově, v družině i v odpoledních tvořivých dílnách. Učitelé ve svém volném čase, za což jim vedení ZŠ Bučovice velmi děkuje.

Nechyběla možnost vánočního občerstvení a příjemného posezení u kávy, čaje a punče.

Zdařilost těchto jarmarků také dokumentuje účast, letos školu navštívilo 350 občanů Bučovicka a také krásné zápisy v kronice školy, což je motivací do budoucích let.

 

V pátek 29. listopadu jsme se opět vydali do Rakouska, do hlavního města Vídně. Program nám připravily p. uč. Plhalová a p. uč. Daněčková.

Po příjezdu do Vídně jsme nejdříve navštívili krásný Hundertwasserhaus, kde jsme si mohli zakoupit různé suvenýry ve stylu pana Hundertwassera. Poté jsme pokračovali k pomníku Marie Terezie a pěší prohlídkou Hofburgu a centra jsme se přiblížili k Stephansdomu.

V Domě hudby jsme si mohli vyzkoušet všechny atrakce, které tato interaktivní výstava nabízí. Všem se zde moc líbilo. Po prohlídce jsme se vydali na vánoční trhy, které se konaly jako každý rok před vídeňskou radnicí, kde jsme mohli ochutnat vánoční punč, vídeňské speciality a zakoupit suvenýry. Po nádherném programu i vánoční atmosféře jsme unaveni, ale zároveň nadšeni, usedli do autobusu a vydali se k domovu.

Za tento výlet, při kterém jsme zažili spoustu krásných zážitků, strávených s našimi učitelkami a spolužáky, bychom chtěly za všechny moc poděkovat a doufáme, že paní učitelky budou mít trpělivost a náladu přichystat pro nás znovu stejně krásný výlet, na který se už moc těšíme. Děkujeme!

L. Berčáková, M. Horáková, 8.b

Prevence se vyplácí, zvláště v dnešní době.

Preventivní program pro nejmenší „Staň se tygrem“ byl zaměřen na eliminaci škodlivých vlivů, které dnes a denně působí na děti již v útlém věku.

Příběh nabízí dětem spoustu situací, při kterých se mohou setkat s návykovou látkou a způsoby, jak se ubránit a odmítnou všeobecně stále dostupnější ZLO dnešní doby.

Celé představení je koncipováno jako příběh obrovského, silného TYGRA a jeho veselých kamarádů KLAUNŮ.

TYGR je chytrý, silný a svobodný. Ví jak odolávat různým nástrahám, dokáže se jim ubránit, a proto je svobodný.

KLAUNI se často nechají ovlivnit svými špatnými kamarády a dají se zlákat ke špatnostem. Pak se jen velmi obtížně vrací na správnou cestu a s nápravou jim musí vždy někdo pomoci. V našem příběhu to byl TYGR, který kamarádům podal pomocnou ruku.

TYGR říká:           „BUĎ MOUDRÝ.               BUĎ SILNÝ.         BUĎ SVOBODNÝ“

NEZAPOMEŇ!!!

 

Mgr. Marie Kotrbová

Opět přišel podzim a s ním naše Pexesiáda. Žáci druhých tříd přišli se svými rodiči 12.listopadu do školní družiny, aby předvedli svého sportovní ho ducha a dobrou paměť.

Odpoledne se nám vydařilo a všichni jsme se dobře bavili. Vždyť hrát pexeso je hlavně zábava.

Výsledková tabulka:

1. místo: Lucie Dvořáková

2. místo: Ester Desci

3. místo: Filip Mrazík

Jana Bořecká, Ilona Frýželková

Sportovní neděle „Ve hře hledej zálibu, holduj tanci, pohybu…“

V duchu tohoto hesla se v neděli 20. října dopoledne sešli žáci 1. tříd a jejich rodiče v hale naší školy, aby si společně zasportovali. Bylo zde připraveno třináct stanovišť s netradičními disciplínami – střelba florbalovou hokejkou na branku, slalom s tenisovou pálkou a míčkem, skákání v pytli, kuželky, prolézání tunelu, šlapadla, hod do koše, skákání s míčem i na míči a jiné.

Do plnění disciplín se zapojili nejen prvňáčci, ale i rodiče projevili sportovního ducha a vzájemně se „hecovali“ k co nejlepším výkonům.  Za splnění všech úkolů dostali prvňáčci malou odměnu. A protože se blížil čas oběda, přesunuli jsme se všichni ven, kde už tatínci přichystali ohniště a pustili jsme se do opékání špekáčků. Příjemně prožité dopoledne završilo krásné slunečné počasí. Děkujeme všem rodičům, kteří  se  akce zúčastnili a doufáme,  že to pro ně bylo příjemně strávené nedělní dopoledne. Poděkování patří i starším žákům, kteří nám přišli ochotně pomoci při organizování celé akce.

Třídní učitelky 1. tříd