Naši deváťáci v IPS ve Vyškově

Tisk PDF

1. a 13. prosince se postupně třídy 9. A a 9. B vydaly na exkurzi do Informačního a poradenského střediska Úřadu práce ve Vyškově. Cílem návštěvy bylo skupinové poradenství, které mělo žákům pomoci s rozhodováním při výběru střední školy. Deváťáci si IPS důkladně prohlédli, získali informace o vzdělávacích možnostech, přijímacím řízení, volbě povolání a situaci na trhu práce. Na závěr pomocí profesní diagnostiky s využitím Hollandova dotazníku zjistili, jaký typ osobnosti jsou a které profese se pro ně dle jejich vybraných zájmů jeví jako vhodné. Někteří se tak utvrdili v tom, že jimi vybrané obory budou správnou volbou, jiní musí ještě přemýšlet. Přeji jim cestu z naší školy tím správným směrem.

Kateřina Vařáková
Více foto na FB školy
Návštěva ÚP Vyškov