xxxxx x

Aktuality

Klubíčko! Skupina A začíná v úterý 6. 11. v 16:00. Skupina B začíná 13. 11. v 16:00. Rozdělení dětí   hledejte v záložce Pro předškoláky. Platby materiálů na první lekci od 15:30 do 16:00. Těšíme se na Vás.

Sběrová akce papíru. Začátek - středa od 13:00. Konec - čtvrtek do 14:30

Neděle 21.10.2018 ve 14:00 - Den otevřených dveří pro předškoláky a jejich rodiče. Tvořivé dílny pro děti, setkání s vedením školy a informace o Edukativních předškolních skupinách.

Projekt Ovoce do škol se v tomto školním roce rozšiřuje o mléko pro všechny žáky 1. až 9. tříd.


Anketa 3

Od září 2017 budou v rámci projektu Mléko do škol žákům distribuovány neochucená mléka.
 

Adresa školy


Základní škola Bučovice 710.
příspěvková organizace
Školní 710, 685 01 Bučovice

telefon: +420 517 383 118
zsbuc710@infos.cz

Fotogalerie

Návštěvnost

TOPlist

Přehled nejdůležitějších předpisů

Tisk PDF
Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se ředitel školy řídí při výkonu své působnosti:

 

zákon č.561/2004 Sb. - Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

zákon č.562/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona

zákon č.563/2004 Sb. - Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

nařízení vlády ČR č.689/2004 Sb. - Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

vyhl. č. 16/2005 Sb. - Vyhláška o organizaci školního roku

vyhl. č. 48/2005 Sb. - Vyhláška o základním vzdělání a některých náležitostech plnění PŠD

vyhl. č. 64/2005 Sb. - Vyhláška o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

vyhl. č. 73/2005 Sb. - Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

vyhl. č.107/2005 Sb. - Vyhláška o školním stravování