xxxxx x

Aktuality

Školní ples 10.1.2020 - ODJEZD AUTOBUSU

Odjezd autobusu na školní ples do Nesovic je v 18:00 z parkoviště od motelu Arkáda se zastávkami ve Vícemilicích a Nevojicích.

Návrat zpět v 1:30 z Nesovic.

ESS Klubíčko zahajuje 12. 11. 2019 v 16:00, skupina C, D.

ESS Klubíčko zahajuje 5.11.2019 v 16:00, skupina A, B.

INFO KLUBÍČKO - Vážení rodiče, letošní cena materiálů pro přípravu předškoláků je 435 Kč. Materiály můžete zakoupit na DOD 20.10.2019 na úvodní schůzce Klubíčka. Přihlášky zasílejte průběžně, nejlépe do 21.10. 2019. Poslední termín pro přijetí přihlášky je 25. 10. 2019. Počet míst ve skupinách je omezen.

Podzimní sběr papíru

Podzimní sběr papíru bude probíhat v úterý 8. 10. od ranních hodin do středy 9. 10. odpoledne. V tomto čase bude přistaven kontejner v prostoru autobusové točny před školou.
Předem děkujeme všem rodičům a žákům za aktivní účast na této školní akci.

Oslavy 70. výročí založení Základní školy 710 - pátek 27.9.2019 od 16:00 bohatý kulturní program. Sobota 28.9.2019 od 9:00 do 11:00 možnost prohlídky školy. Srdečně zveme všechny bývalé zaměstnance i absolventy školy!

Pozor! V souvislosti s oslavami bude v pátek 27.9. upravená výuka: 1. stupeň 11:15, 2. stupeň 12:10. Provoz ŠD do 14:00. Děkujeme za pochopení.

Zahájení školního roku 2019/2020 -  pondělí 2.9.2019 před budovou školy.

Žáci 2. -9. tříd v 8:00

Žáci 1. tříd v 8:30

!Úterý 4. 6. 2019 v 16:00, budova ZŠ 710 - vestibul, 1. patro!

V úterý 4. června první školní schůzka pro rodiče budoucích prvňáků. Důležitost informací vysoká!

Pátek 17. 5. 2019 - nocování na DDM, školní družina I. oddělení

Anketa 3

Od září 2017 budou v rámci projektu Mléko do škol žákům distribuovány neochucená mléka.
 

Adresa školy


Základní škola Bučovice 710.
příspěvková organizace
Školní 710, 685 01 Bučovice

telefon: +420 517 383 118
info@zs710.eu

Fotogalerie

Návštěvnost

TOPlist

CO BY MĚLO PŘEDŠKOLNÍ DÍTĚ UMĚT

Tisk PDF

CO BY MĚLO PŘEDŠKOLNÍ DÍTĚ UMĚT

 • Vyjadřovat se srozumitelně
 • Umět reagovat na cizího dospělého
 • Správně oslovovat dospělé osoby
 • Vědět, jak se jmenuje, kolik je mu let a kde bydlí
 • Umět pozdravit, poprosit, poděkovat
 • Dodržovat osobní hygienu, jíst příborem
 • Samostatně se oblékat, zapínat knoflíky, vázat kličku
 • Vydržet nad zadaným úkolem pracovat samostatně alespoň 10 minut
 • Dokončit rozdělanou práci
 • Vyřídit jednoduchý vzkaz
 • Hrát jednoduché hry
 • Zazpívat písničku, odříkat básničku
 • Držet správně tužku, mezi palcem a ukazováčkem, netlačit,
 • Vybarvovat jednoduché tvary bez velkého přetahování
 • Vystřihovat jednoduché tvary
 • Poznat základní geometrické tvary
 • Orientovat se v prostoru (nahoře, dole, vpravo, vlevo, nad, pod, za, před)
 • Počítat po jedné do deseti
 • Rozpoznat sluchem první hlásku ve slově
 • Vytleskat jednoduchý rytmus