xxxxx x

Aktuality

Klubíčko! Skupina A začíná v úterý 6. 11. v 16:00. Skupina B začíná 13. 11. v 16:00. Rozdělení dětí   hledejte v záložce Pro předškoláky. Platby materiálů na první lekci od 15:30 do 16:00. Těšíme se na Vás.

Sběrová akce papíru. Začátek - středa od 13:00. Konec - čtvrtek do 14:30

Neděle 21.10.2018 ve 14:00 - Den otevřených dveří pro předškoláky a jejich rodiče. Tvořivé dílny pro děti, setkání s vedením školy a informace o Edukativních předškolních skupinách.

Projekt Ovoce do škol se v tomto školním roce rozšiřuje o mléko pro všechny žáky 1. až 9. tříd.


Anketa 3

Od září 2017 budou v rámci projektu Mléko do škol žákům distribuovány neochucená mléka.
 

Adresa školy


Základní škola Bučovice 710.
příspěvková organizace
Školní 710, 685 01 Bučovice

telefon: +420 517 383 118
zsbuc710@infos.cz

Fotogalerie

Návštěvnost

TOPlist

CO BY MĚLO PŘEDŠKOLNÍ DÍTĚ UMĚT

Tisk PDF

CO BY MĚLO PŘEDŠKOLNÍ DÍTĚ UMĚT

 • Vyjadřovat se srozumitelně
 • Umět reagovat na cizího dospělého
 • Správně oslovovat dospělé osoby
 • Vědět, jak se jmenuje, kolik je mu let a kde bydlí
 • Umět pozdravit, poprosit, poděkovat
 • Dodržovat osobní hygienu, jíst příborem
 • Samostatně se oblékat, zapínat knoflíky, vázat kličku
 • Vydržet nad zadaným úkolem pracovat samostatně alespoň 10 minut
 • Dokončit rozdělanou práci
 • Vyřídit jednoduchý vzkaz
 • Hrát jednoduché hry
 • Zazpívat písničku, odříkat básničku
 • Držet správně tužku, mezi palcem a ukazováčkem, netlačit,
 • Vybarvovat jednoduché tvary bez velkého přetahování
 • Vystřihovat jednoduché tvary
 • Poznat základní geometrické tvary
 • Orientovat se v prostoru (nahoře, dole, vpravo, vlevo, nad, pod, za, před)
 • Počítat po jedné do deseti
 • Rozpoznat sluchem první hlásku ve slově
 • Vytleskat jednoduchý rytmus