Aktuality

Neděle 21.10.2018 ve 14:00 - Den otevřených dveří pro předškoláky a jejich rodiče. Tvořivé dílny pro děti, setkání s vedením školy a informace o Edukativních předškolních skupinách.

Sobota 13.10.2018 od 10:00 Společné sportování dětí a rodičů z 1.tříd. Těšíme se na příjemně strávený den.

Milí žáci, vážení rodiče, přejeme krásné prázdniny a pohodovou dovolenou. V plné síle a ve zdraví se těšíme opět na setkání v pondělí 3. září v 8 hodin před budovou školy. Have a nice holiday!

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků. Čtvrtek 7.6. 2018 v 16:00, budova ZŠ 710 první patro vpravo. Informace o organizaci školního roku, školní družině, předání rozhodnutí o přijetí. Důležité ! Těšíme se na stoprocentní účast.

Pátek 18.6.2018 od 7:45 fotografování tříd. Zvolte pěkné oblečení a úsměv.

Úterý 15.5.2018 v 15.30, školní hřiště ZŠ 710. Běh o perníkové srdce a další doprovodné disciplíny pořádají školní družiny naší školy. Těšíme se na vaši účast.

Ředitelské volno

Pondělí 30.4.2018 a pondělí 7.5. 2018

POZOR: Sběrová akce - sběr papíru!!!

Úterý 10.4.2018 od 14:00 - středa 11.4.2018 do 13:00.

 

V pátek 12. ledna zahajuje naše škola plesovou sezónu 2018. Odjezd autobusu od Arkády v 18:30 do Nesovic, zpět z Nesovic v 1:30 na parkoviště k Arkádě.
Těšíme se na vás. Vaše ZŠ 710

Projekt Ovoce do škol se v tomto školním roce rozšiřuje o mléko pro všechny žáky 1. až 9. tříd.


Anketa 3

Od září 2017 budou v rámci projektu Mléko do škol žákům distribuovány neochucená mléka.
 
xxxxx xx

Adresa školy


Základní škola Bučovice 710.
příspěvková organizace
Školní 710, 685 01 Bučovice

telefon: +420 517 383 118
zsbuc710@infos.cz

Fotogalerie

Návštěvnost

TOPlist
Příběhy bezpráví

Dohoda mezi žákem, rodiči a školou

Tisk PDF

Dohoda mezi žákem, rodiči a školou

Budu:

 • dodržovat školní řád a pravidla slušného chování ve všech prostorách školy i mimo ně,
 • chránit zdraví své, svých spolužáků i ostatních lidí ve škole,
 • zabraňovat projevům diskriminace, nepřátelství a násilí všeho druhu,
 • ohleduplný, tolerantní ke svým spolužákům a budu se jim snažit pomáhat,
 • zdravit všechny dospělé v budově školy a naslouchat tomu, co říkají druzí,
 • bez námitek plnit pokyny učitelů a ostatních zaměstnanců školy,
 • se snažit dosáhnout co nejlepších studijních výsledků a pravidelně se připravovat na vyučování, mít učebnice, sešity a další pomůcky připraveny k výuce,
 • přicházet do školy i do vyučovací hodiny včas,
 • chodit vhodně upraven a oblečen, ve škole se přezouvat do vhodné obuvi s pevnou patou, dbát na pořádek a čistotu ve třídě, v ostatních prostorách školy a jejím nejbližším okolí.

Nebudu:

 • se chovat hlučně a vulgárně nebo omezovat právo svých spolužáků na klidné učení a právo učitelů na nerušené vyučování a nebudu zapomínat pomůcky a domácí úkoly,
 • zneužívat vybavení školy k vlastním potřebám a ubližovat sobě ani ostatním,
 • ničit cizí a školní majetek nebo si přisvojovat cizí věci,
 • používat mobilní telefon nebo jiná digitální zařízení ve vyučovací hodině (vypnu ho!) nebo pořizovat audio nebo video nahrávky žáků či zaměstnanců školy bez jejich souhlasu,
 • zneužívat práva na dodržování pitného režimu a použití WC.

Musím se vyvarovat:

 • opuštění školní budovy v průběhu dopoledního nebo odpoledního vyučování bez souhlasu vyučujících a bez předchozího souhlasu rodičů,
 • kouření, požívání alkoholu nebo jiných návykových látek včetně jejich distribuce v prostorách školy, před školou a na akcích pořádaných školou.

Očekávám:

 • rozumné a splnitelné pokyny od vyučujících a ostatních zaměstnanců školy,
 • slušné chování a jednání respektující mne jako člověka,
 • spravedlivý a nestranný přístup učitelů ke všem žákům,
 • že mě vyslechnou, připustí rozumnou diskuzi a budou se mi snažit pomoci,
 • že chování a vystupování dospělých bude pro mě vzorem,
 • připravené a efektivně využité vyučovací hodiny,
 • možnost podílet se na tvorbě pravidel školy a dalším dění ve škole.

Očekávám od rodičů:

 • aktivní zájem o můj prospěch a chování ve škole, zejména účastí na třídnických hodinách a konzultačních dnech a akcích souvisejících s činností školy,
 • vstřícné řešení mých problémů ve spolupráci se mnou a vyučujícími,
 • řešení mých speciálních potřeb mého vzdělávání ve spolupráci s učiteli a rodiči.

Vím, že existují také další předpisy, které je třeba dodržovat. Úplné znění školního řádu najdu na stránkách školy www.zs710.eu.

podpis rodiče                                                  podpis žáka                                podpis třídního učitele

Bučovice 3. září 2012