Konzultační den

Tisk PDF

Konzultační den pro rodiče - pondělí 16. listopadu 2015 od 15:00, informace o prospěchu a chování od jednotlivých vyučujících, konzultace rodičů s vyučujícími a třídním učitelem