xxxxx x

Aktuality

Ukončení školního roku a vydávání vysvědčení - pátek 28. 6. (do 9:30)

 

Slavnostní předávání vysvědčení žákům 9. tříd:

Čtvrtek 27. 6. v 13:00 na zámku v Bučovicích

Třídní schůzky - úterý 23. 4. od 15:30 do 17:00

Velikonoční prázdniny - čtvrtek 28. 3.

Pololetní prázdniny - pátek 2. 2. 2024

Jarní prázdniny - 5. - 9. 2. 2024

 


Anketa 3

Adresa školy


Základní škola Bučovice 710.
příspěvková organizace
Školní 710, 685 01 Bučovice

telefon: +420 517 383 118
info@zs710.eu

Digitalizujeme školu

NextGenerationEU

Fotogalerie

Návštěvnost

TOPlist
Archivy

Filtr 

 • Plesové ozvěny

  1. školní ples    Měl to být den jako každý jiný, ale hned po příchodu do školy bylo jasné, že tomu tak nebude. Všichni se připravovali na 1. školní ples ZŠ 710. Výuka byla z části zúžena, protože i ti žáci, kteří na ples ne...
 • Recitační soutěž 2009

  Ve dnech 17.-18.2. 2009 proběhlo na ZŠ 710 školní kolo recitační soutěže ve dvou věkových kategoriích. V úterý 17.2. mezi sebou soutěžili žáci 4.-5. tříd .Tady jsou vítězové :1 .místo :  Jiří Dřímal , 5.A2. místo : Denis Smejk...
 • Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

  VÁŽENÍ RODIČE zveme Vás srdečně na informativní schůzku týkající se nástupu Vašeho dítěte do 1.třídy na ZŠ 710....
 • Přípravné třídy pro předškoláky

  Pod názvem „ pracovní dílny“ fungují již druhý rok na naší škole přípravné třídy pro předškolní dětiZájem rodičů a dětí o tuto formu prověření školní zralosti dětí roste, proto i v příštím roce počítáme s pokračov...
 • Srdečně zveme...

  ...rodiče žáků dyslektického kroužku II. stupně, pod vedením Mgr. Petry Rotreklové na schůzku v 13.30 hodin dne 3. 2. 2009 v prostorách 9.C ZŠ Bučovice 710....
 • Zápis dětí do 1. ročníku

     V pátek 16. ledna a v sobotu 17. ledna 2009 proběhl na základní škole 710 zápis dětí  do prvního ročníku, pro školní rok 2009/2010.Na naší školu bylo zatím zapsáno 61 dětí.   Rodiče, kteří se z jakéhokoliv důvodu nemohli z...
 • Předvánoční čas v 1.B

  Na třídu 1.B se v měsíci prosinci nakupilo mnoho aktivit souvisejících s blížícími se  Vánocemi.     Více či méně stresující byla pro žáky návštěva čertů, andílků a svatého Mikuláše. Děti zazpívaly vánoční písničky...
 • O pohár ředitele školy

  Ve středu 17.prosince 2008 se konal na „710“ v pořadí již čtvrtý závod 2. – 5. tříd. Tentokrát to byl závod plavecký. Soutěžila desetičlenná družstva chlapců a dívek z každé třídy.Nejprve se na bazénu sešli čtvrťáci a pá...
 • Husité ve škole

  Ve středu 10. prosince 2008 navštívili naši školu – ZŠ 710 – členové Společnosti historického šermu Renegáti, aby nám sehráli představení s názvem „Jak válčili husité“. Jak se jim podařilo žáky 7. a 8. ročníku zaujmout pos...
 • Pečení vánočních perníčků

  V předvánočním čase se žáci 4. B naší školy vydali na DDM v Bučovicích, kde si upekli vánoční perníčky. Spolupráce naší školy a DDM je již tradicí. Děti si sami zpracovaly a vyválely těsto. Vykrájely vánoční tvary a upekly pe...
 • Vánoce na ZŠ 710

  Blíží se čas Vánoc, čas shonu, vánočních nákupů, úklidu, pečení cukroví atd. Přesto si učitelé a děti některých tříd našli čas a připravili pro rodiče vánoční besídky. Děti chtěly ukázat rodičům, co všechno umí, dát ...
 • Chemie - nová školní laboratoř

     V loňském školním roce 2007/2008 začala naše škola přestavbu chemické laboratoře a učebny chemie. S pomocí starších žáků se podařilo starou laboratoř vyklidit, protřídit staré pomůcky, nepotřebné věci vyhodit.    V součas...
 • Představuji se…

     Jmenuji se Klárka Nováková. Chodím na Základní školu Bučovice 710 do 3.A třídy. Mám velmi ráda výtvarnou výchovu a tělocvik. Chodím do baletu a tancuji s mažoretkami. Moc mě baví také fotografování. K tomu mě přivedl můj tat...
 • Advent

     Tento čas je časem adventním. Slovo „advent“ je latinské a znamená „příchod“. Podstata adventu vychází z křesťanské filosofie. Věřící lid se v tomto čase připravoval a očekával příchod Spasitele. Každoročně adventní ...
 • Cesta do pravěku

        26. 11. 2008 navštívili žáci 6. ročníku v rámci výuky dějepisu pavilon Anthropos v Brně. Tato unikátní expozice je věnovaná nejstarším dějinám lidstva – vzniku a vývoji člověka a rozvoji jeho kultury.      Stálá ex...
 • 50. léta

  V letošním roce se naše škola zapojila do celostátního projektu Příběhy bezpráví. Tento projekt je součástí vzdělávacího projektu Jeden svět na školách, který realizuje společnost Člověk v tísni.      Letošní ročník je zam...
 • Bezpečnostní pravidla "recyklohraní"

  Nesbírejte rezavé, poškozené nebo tekoucí lepkavé baterie.Sbírejte pouze určené typy baterií a elektrozařízení.Nesbírejte nabité nebo nové baterie.Nehrajte si nebo žádným způsobem nemanipulujte se sebranými bateriemi a elektrozaříze...
 • Co je "recyklohraní"

  Od tohoto školního roku 2008/09 je naše škola zapojena do projektu„RECYKLOHRANÍ“, což je školní recyklační program, který si klade za cíl realizaci zpětného odběru elektrozařízení, baterií a akumulátorů.Organizátory tohoto projek...
 • Stručné informace o Indii

  v Indii najdete zástupce všech světových náboženstvížije zde více než 1 miliarda lidí, podle některých průzkumů předčí Indie do 15 let v počtu obyvatel Čínuje federativní republikou s 29 státy a 6 teritorii52 % obyvatel je gramotný...
 • Školství v Indii

  osnovy na základních školách jsou téměř stejné jako u násznámkování je jiné - děti dostávají za jednotlivé písemky, úkoly či zkoušení bodové nebo procentuální hodnoceníděti nedostávají tištěné vysvědčení, je jim pouze oz...