V záložce dokumenty můžete nově nalézt Informace o šikaně a Souhlas rodičů se zveřejněním fotografií žáka