V neděli 21. 10. 2012 nebyla budova Základní školy Školní 710 určitě ponořena do víkendové samoty. Dveře školy se doširoka otevřely pro všechny rodiny s budoucími školáky.

Tento den nabízíme rodinám dětí, které se připravují na vstup do 1. třídy prohlídku školy s programem, který jsme symbolicky nazvali „Od pohádky k vědě“. Jednoduchým způsobem provedeme děti obdobím, které prožívají na základní škole.

Děkujeme rodinám, které se navzdory nádhernému nedělnímu počasí, zúčastnily naší akce. Věřte, že největší odměnou za přípravu takových akcí je, když Vás druhý den, při běžném nákupu osloví několik rodičů a vyjádří svůj dík a spokojenost.

Děkujeme a těšíme se na další stejně příjemnou spolupráci.

Za celý pedagogický sbor Mgr. Marie Kotrbová