xxxxx x

Aktuality

Školní ples ZŠ 710 sál Nesovice, pátek 11. 1. 2019. Zahájení plesu v 19:00. Odjezd autobusu od hotelu Arkáda v 18:30, zastávky Vícemilice, Nevojice. Odjezd zpět v 1:30.

Klubíčko! Skupina A začíná v úterý 6. 11. v 16:00. Skupina B začíná 13. 11. v 16:00. Rozdělení dětí   hledejte v záložce Pro předškoláky. Platby materiálů na první lekci od 15:30 do 16:00. Těšíme se na Vás.

Sběrová akce papíru. Začátek - středa od 13:00. Konec - čtvrtek do 14:30

Neděle 21.10.2018 ve 14:00 - Den otevřených dveří pro předškoláky a jejich rodiče. Tvořivé dílny pro děti, setkání s vedením školy a informace o Edukativních předškolních skupinách.

Projekt Ovoce do škol se v tomto školním roce rozšiřuje o mléko pro všechny žáky 1. až 9. tříd.


Anketa 3

Od září 2017 budou v rámci projektu Mléko do škol žákům distribuovány neochucená mléka.
 

Adresa školy


Základní škola Bučovice 710.
příspěvková organizace
Školní 710, 685 01 Bučovice

telefon: +420 517 383 118
zsbuc710@infos.cz

Fotogalerie

Návštěvnost

TOPlist

Žákovská rada

Žákovská rada - členové

Tisk PDF

V říjnu si žáci pátých až devátých tříd zvolili své zástupce do Žákovské rady.

Její členové se opět budou jednou měsíčně scházet na pracovních schůzkách a řešit návrhy svých tříd týkající se života školy.

 

ŽÁKOVSKÁ RADA 2013/2014

 

TŘÍDA

ČLEN ŽÁKOVSKÉ RADY

ZÁSTUPCE

5. A

Jana Brzobohatá

Kristýna Mrázková

5. B

Kateřina Jakabová

Jan Mlčoušek

6. A

Tomáš Hudyliv

Markéta Soldánová

6. B

Lukáš Poul

David Macháň

7. A

Dominik Hrabovský

Markéta Pechoušová

7. B

Lucie Pavesková

Pavel Novák

8. A

Ondřej Cirok

Tereza Matušková

9. A

Adéla Nejedlá

Filip Vlach

Stanovy žákovské rady

Tisk PDF

1. Členové jsou voleni svými spolužáky na začátku školního roku. Svou funkci zastávají v příslušném školním roce, v případě nutnosti mohou být nadpoloviční většinou svých spolužáků odvoláni.

2. Zvolený člen je povinen se pravidelně zúčastňovat všech řádných i mimořádných jednání ŽR. V případě své předem známé nepřítomnosti je povinen se omluvit a sjednat za sebe náhradu (zvoleného zástupce).

3. Všichni členové ŽR mají rovnocenné postavení – v případě hlasování platí 1 člen = 1 hlas.

4. Každý člen ŽR má povinnost informovat pravidelně a pravdivě své spolužáky o průběhu jednání, projednávaných problémech a rozhodnutích, ke kterým ŽR dospěla.

Pravidla

Tisk PDF
Jak se chová člen žákovské rady ZŠ710

1. Rozumí si se spolužáky a pomáhá ostatním.

2. Jde příkladem.

3. Při schůzkách ŽR se snaží svými nápady přispět

do diskuse, obhajuje a prezentuje návrhy své třídy.

4. Neporušuje školní řád.

5. Snaží se naslouchat druhým.

Člen ŽR, který bude porušovat tato pravidla, bude vyloučen a jeho třída si zvolí jiného zástupce.

. Rozumí si se spolužáky a pomáhá ostatním.

2. Jde příkladem.

3. Při schůzkách ŽR se snaží svými nápady přispět

do diskuse, obhajuje a prezentuje návrhy své třídy.

4. Neporušuje školní řád.

5. Snaží se naslouchat druhým.

Člen ŽR, který bude porušovat tato pravidla, bude vyloučen a jeho třída si zvolí jiného zástupce.