Aktuality

V pátek 12. ledna zahajuje naše škola plesovou sezónu 2018. Odjezd autobusu od Arkády v 18:30 do Nesovic, zpět z Nesovic v 1:30 na parkoviště k Arkádě.
Těšíme se na vás. Vaše ZŠ 710

Projekt Ovoce do škol se v tomto školním roce rozšiřuje o mléko pro všechny žáky 1. až 9. tříd.


Anketa 3

Od září 2017 budou v rámci projektu Mléko do škol žákům distribuovány neochucená mléka.
 
xxxxx xx

Adresa školy


Základní škola Bučovice 710.
příspěvková organizace
Školní 710, 685 01 Bučovice

telefon: +420 517 383 118
zsbuc710@infos.cz

Fotogalerie

Návštěvnost

TOPlist
Příběhy bezpráví

Výchovný poradce je učitel, který se kromě výuky zabývá speciálními potřebami žáků školy. Nabízí pomoc při školním neúspěchu dítěte, výchovných obtížích, prevenci  a  profesní orientaci.

Školní výchovní poradci:

Profesní orientace  (Mgr. A.Špičák)
Metodik prevence  (Mgr.D. Plhalová)
Řešení školní neúspěšnosti (Mgr. J.Janášová)

Pro rodiče a děti je nejlepší, když mohou , ihned při prvních příznacích jakékoliv poruchy , najít společnou řeč s učitelem a domluvit se na odstranění, či zmírnění těchto obtíží. V dnešní době se rodičům nabízí celá škála zařízení, která se zabývají specifickými poruchami učení a chování u dětí. Mezi specifické poruchy učení patří dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie a dyspraxie. Vyučující doporučí žákovi odborné vyšetření  v Pedagogicko psychologické poradně ve Vyškově. Po vyšetření  a předložení odborného posudku, učitel se žákem pracuje, podle doporučení  poradny. Pro mnohé rodiče jsou tyto poruchy nepříjemné, protože náprava vyžaduje mnohem více času při domácí přípravě dítěte a mnoho trpělivosti ze strany rodičů. Ve škole se zase tento žák může stát středem pozornosti svých spolužáků, protože jsou mu poskytnuty určité úlevy (nalepení slovíček, doplňovací cvičení místo diktátu, psaní části textu aj.) nebo používání kompenzačních pomůcek. Bez dobré spolupráce mezi rodičem,poradnou, učitelem i žákem není možné tyto obtíže zmírnit.

Dítě se specifickou poruchou učení nebo chování může být integrováno do základní školy. Integrace spočívá v podpůrné péči. Na naší škole pracujeme s integrovanými žáky individuálně po vyučování  nebo i v průběhu vyučovací hodiny (dle doporučení OPPP). Hodně žáků navštěvuje také dyslektický kroužek kde pracují děti ve skupině s proškoleným učitelem.

Na naší škole pracují ve dvou třídách také asistenti pedagoga.

Jiřina Janášová