xxxxx x

Aktuality

!Úterý 4. 6. 2019 v 16:00, budova ZŠ 710 - vestibul, 1. patro!

V úterý 4. června první školní schůzka pro rodiče budoucích prvňáků. Důležitost informací vysoká!

Pátek 17. 5. 2019 - nocování na DDM, školní družina I. oddělení

Čtvrtek 16. 5. 2019 - fotografování tříd

Jarní sběr papíru - pondělí 15.4.2019 od 14:00 a úterý 16.4.2019 celý den.

Konzultační den pro rodiče - pondělí 18.3.2019, od 15:00 do 16:30.

Školní ples ZŠ 710 sál Nesovice, pátek 11. 1. 2019. Zahájení plesu v 19:00. Odjezd autobusu od hotelu Arkáda v 18:30, zastávky Vícemilice, Nevojice. Odjezd zpět v 1:30.

Klubíčko! Skupina A začíná v úterý 6. 11. v 16:00. Skupina B začíná 13. 11. v 16:00. Rozdělení dětí   hledejte v záložce Pro předškoláky. Platby materiálů na první lekci od 15:30 do 16:00. Těšíme se na Vás.

Sběrová akce papíru. Začátek - středa od 13:00. Konec - čtvrtek do 14:30

Neděle 21.10.2018 ve 14:00 - Den otevřených dveří pro předškoláky a jejich rodiče. Tvořivé dílny pro děti, setkání s vedením školy a informace o Edukativních předškolních skupinách.

Anketa 3

Od září 2017 budou v rámci projektu Mléko do škol žákům distribuovány neochucená mléka.
 

Adresa školy


Základní škola Bučovice 710.
příspěvková organizace
Školní 710, 685 01 Bučovice

telefon: +420 517 383 118
zsbuc710@infos.cz

Fotogalerie

Návštěvnost

TOPlist

Informace k zápisu do první třídy

Tisk PDF

INFORMACE K ZÁPISU DO PRVNÍ TŘÍDY

TERMÍN

 • PÁTEK                  5. dubna 2019                  15.00-18.00
 • SOBOTA               6. dubna 2019                    9.00-11.00

v budově školy/1.poschodí vpravo/ – samotný zápis může trvat cca 15-20 minut

DOKLADY K ZÁPISU

 • Rodný list
 • Občanský průkaz zákonného zástupce
 • U cizích státních příslušníků – pas

KRITÉRIA PŘIJETÍ

 • Dítě má k 1. 9. 2019 šest let
 • Dítě s odloženou povinnou školní docházkou v loňském roce se může znovu zúčastnit zápisu nebo předá škole zprávu o nástupu dítěte do první třídy
 • Zákonní zástupci mají zájem o umístění dítěte na naší škole
 • Dítě má pět let, ale splňuje následující podmínky pro předčasné zaškolení:

a)      Dítě narozené v období od září do konce prosince – zákonný zástupce předloží doporučující rozhodnutí školského poradenského zařízení (např. PPP Vyškov)

b)       Dítě narozené od ledna do konce června – zákonný zástupce předloží doporučující vyjádření školského poradenského pracoviště a odborného lékaře (pediatr)

PRŮBĚH ZÁPISU

 • Jedná se o povídání dítěte s paní učitelkou, během kterého plní jednoduché úkoly, přednese básničku nebo zazpívá písničku, vyplní jednoduchý pracovní list
 • Dítě by mělo umět pozdravit, představit se, říci kde bydlí, jména svých nejbližších, odpoutat se od rodičů při plnění samostatné práce – při tom je sledována sociální zralost dítěte a kvalita mluveného projevu
 • Při psaní, kreslení, či vybarvování je sledována laterita (pravák, levák), držení psacího náčiní, přítlak apod.

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

 • Pokud nejste přesvědčeni o školní vyspělosti svého dítěte nebo vás na ni upozorni učitel MŠ nebo lékař

POSTUP

a)      Odklad školní docházky vyřizuje zákonný zástupce dítěte

b)      Dostaví se s dítětem k zápisu

c)       Po konzultaci se zapisujícím učitelem požádá o posouzení a doporučení odkladu u dětského lékaře nebo klinického logopeda a příslušné pedagogicko-psychologické zařízení (PPP Vyškov)

d)      Nejpozději do 31. 5. 2019 předá obě doporučení /PPP Vyškov a odborný lékař/ vedení školy.

e)      V případě potřeby Vám u zápisu vše vysvětlíme a poradíme

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ

 • Vydáno do 30 dnů po zápisu

ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ

 • Vydáno do 30 dnů od zahájení správního řízení

ODVOLÁNÍ

Po doručení Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání je možné podat odvolání do 15 dnů od doručení ke Krajskému úřadu prostřednictvím školy.

 

Těšíme se na setkání.